2019 XI 04
Uroczystości ku czci Świętego Hierarchy – Męczennika Onufrego w Puławach

Każdego roku – już od 2013 r. (kiedy to puławska wspólnota prawosławna obchodziła pierwszy swój jubileusz 10-lecia erygowania parafii z błogosławieństwa Arcybiskupa Abla, Ordynariusza Diecezji) – w pierwszą niedzielę Listopada obchodzona jest pamięć św. wyznawcy – hierarchy i męczennika Onufrego.

      Właśnie u schyłku XIX stulecia w pobliskiej od Puław (dawna nazwa miasta – Aleksandria) leśniczówce, w rodzinie Gagaluków urodził się późniejszy hierarcha, męczennik za święte Prawosławie. Następnie młodzieniec poprzez edukacyjną formację w Chełmskim Seminarium Duchownym, a następnie jako nauczyciel w przyklasztornej szkole Monasteru w Jabłecznej, ofiarowuje swoje młodzieńcze lata dla życia zakonnego. W trudnych momentach decyzji życiowych i doświadczeń objawia mu się św. Starzec Onufry Wielki – orędownik monasteru. To właśnie zakonne imię hierarchy-wyznawcy towarzyszyć będzie mu w zmaganiach obrony świętego Prawosławia przed okrucieństwem bolszewizmu. Epoka bierzeństwa, to nowe wyzwania dla młodego mnicha, jego głęboka wiara i zdyscyplinowanie wraz z gorliwością dla cerkwi przyczyniają się do tego, że święty Synod Rosyjskiej Cerkwi powołuje go przez chirotonię biskupią na hierarchę dla obrony św. Prawosławia w tych bardzo trudnych czasach. Terenem jego apostolskiej posługi jest wschodnia Ukraina, szczególnie znany jest z walki z obnowleńczestwem, które szerzy się z inicjatywy bolszewizmu, aby zaprzeczyć idei św. Prawosławia. Jego posługa biskupia to łagry, listy do swoich dzieci duchowych i walka z herezja obnowleńczestwa. To właśnie w niedzielę 3 listopada tę wyjątkową postać świętego, swoją czcią w Polsce honorowała puławska parafia Prawosławna.

            Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Arcybiskup Abel, który przybył do Puław w asyście duchowieństwa z Lublina: ks. mitrata Mirosława Wiszniewszkiego, ks. prot. Jerzego Łukaszewicza, ks. protodiakona Marka Waszczuka. Z odległej Hajnówki przybył do Puław również ks. protodiakon Łukasz Ignatowicz. Matuszka puławska Walentyna Doroszkiewicz, wraz z gronem chórzystów, uroczystą Liturgię opatrzyli wspaniałymi akordami muzyki cerkiewnej, a wspomagali ich dwaj chórzyści z Nosowa na południowym Podlasiu, gdzie miejscowy proboszcz ks. Michał Doroszkiewicz pełnił funkcję proboszcza. Puławska, niewielka cerkiew domowa w tym dniu wypełniła się wiernymi. Ze słowem homilii do zebranych wiernych zwrócił się władyka Abel, stawiając za przykład do naśladowania w dzisiejszych czasach heroiczną postawę świętego Onufrego Wyznawcy.
            Na zakończenie uroczystej Boskie Liturgii Władyka zwrócił się ze słowem dziękczynnym do obecnego duchowieństwa, dziękował chórowi, matuszce dyrygentce a szczególną uwagę zwrócił na początek pracy duszpasterskiej w Puławach ks. Michała Doroszkiewicza jako proboszcza. Arcypasterz dziękował także za miły gest, parafianom z odległej parafii w Nosowie. Uroczystość puławskiej wspólnoty prawosławnej zakończyła sę wspólną agapą w świetlicy parafialnej.

ks. Jerzy Łukaszewicz

foto: Dymitr Pochyluk