2019 X 29
Lubelskiej Ikony Bogarodzicy w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Wspólnota parafii prawosławnej w Lublinie w ostatnią niedzielę października uroczyście obchodzi święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej.

 

Wraz z restytuowaniem Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej przed 30 laty odnowiono tradycję uroczystego świętowania znaczących w życiu diecezji uroczystości. Święto Lubelskiej Ikony Bogarodzicy wpisuje się w te wydarzenia. Oryginał ikony z rodu Książąt Ostrogskich został wywieziony w czasie „bieżeństwa” w głąb Rosji przed 100 laty i zaginął bez wieści. Po powrocie części społeczeństwa z ewakuacji, kiedy zastano rozebraną cerkiew katedralną Podwyższenia Krzyża Pańskiego na Placu Litewskim, jeden z parafian o imieniu Michał wykupił kopię ikony Lubelskiej Matki Bożej ze zburzonego soboru i ofiarował cerkwi Przemienienia Pańskiego na lubelskim Czwartku. Dzisiaj ikona jest znana mieszkańcom Lublina jak i społeczeństwu diecezji lubelsko – chełmskiej. Do tej lubelskiej relikwii podążają ze swoją modlitwą, w swoich życiowych potrzebach  wierni, pokładając nadzieję na wstawiennictwo Przenajświętszej Bogarodzicy u Jej Syna.

 

Tegoroczne święto Lubelskiej Ikony Bogarodzicy miało podniosły charakter. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył hierarcha Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, Metropolita Lwowski i Galicki Fiłaret, któremu asystowali Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel oraz Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Licznie przybyło duchowieństwo: goście z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, księża z terenu diecezji i spoza niej oraz kler lubelskich parafii. Po odczytanej lekcji Ewangelii, z pouczającą homilią do wiernych zwrócił się władyka Paisjusz.

 

Na zakończenie po tradycyjnej świątecznej procesji wokół świątyni do wiernych ze słowami dziękczynnymi zwrócił się władyka Abel. Podziękował przybyłym hierarchom, duchowieństwu, katedralnemu chórowi pod kierownictwem lektora Andrzeja Boubleja oraz dziecięcemu pod dyrekcją Pauliny Wojtal. Szczególnie podziękował arcybiskup zaprzyjaźnionemu ks. mitratowi płk. Michałowi Dudiczowi oraz staroście cerkiewnemu Andrzejowi Bojko za miłe powitanie hierarchów chlebem i solą. Władyka podziękował również najmłodszym dzieciom, których perfekcyjnie przygotował o. protodiakon Marek Waszczuk,  za powitanie oraz wszystkim wiernym, zachęcając wszystkich do aktywizowania się w życiu prawosławnych wspólnot parafialnych w Lublinie.


fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Mirosław Wiszniewski