2019 X 01
Uroczystości w Dobratyczach

Jednym z miejsc na prawosławnej mapie Lubelszczyzny, gdzie nadzwyczaj uroczyście obchodzi się święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest miejscowość Dobratycze w gminie Kodeń. Wierni, którzy w tym roku przybyli do tego urokliwego miejsca, mogli zobaczyć efekt wielomiesięcznych prac konserwatorskich. Przywróciły one miejscowej cerkiewce dawno utracony blask, czyniąc z niej perłę na szlaku nadbużańskich obiektów sakralnych.

 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem jutrzni celebrowanej przez ks. prot. Michała Ciuchaja z Kobylan. W jej trakcie, przy śpiewie wielkiej doksologii, Św. Krzyż został wyniesiony na środek świątyni dla adoracji. Świętej Liturgii przewodniczył przełożony Domu Zakonnego w Kostomłotach o. archimandryta Ambroży w asyście dziekana okręgu terespolskiego ks. mitrata Jana Dmitruka z Międzylesia oraz duchownych z parafii w Kobylanach, Zahorowie, Kodniu i miejscowego proboszcza. Kazanie nawiązujące do wspominanego wydarzenia i roli Krzyża w życiu prawosławnego chrześcijanina wygłosił ks. prot. Jan Grajko z Kodnia. W czasie nabożeństw śpiewał chór pod dyrygenturą lektora Mirosława Korowaja.

 

Na zakończenie modlitewnego dnia głos zabrał proboszcz parafii w Dobratyczach ks. Jarosław Łoś. Wyraził on nieukrywaną radość z faktu zakończenia kompleksowego remontu zewnętrznej bryły i wnętrza cerkwi. Pozdrowił również przybyłe duchowieństwo, a zebranym z różnych miejsc południowego Podlasia wiernym podziękował za ofiarne wspieranie tak owocnie zwieńczonej w tym roku inicjatywy.


zdjęcia: Władysław Szołucha

ks. Jan Grajko