2019 IX 30
Biała Podlaska: Narodzenie NMP oraz Chełmskiej Ikony Bogarodzicy

Od wielu dziesięcioleci społeczność prawosławna Białej Podlaskiej uroczyście świętuje Narodzenie Najświętszej Marii Panny na pamiątkę zburzonej w 1938 r. cerkwi prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. W tym dniu Na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu od stuleci adorowana jest również Chełmska Ikona Matki Bożej.

 

Tegoroczne uroczystości liturgiczne w cerkwi św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego jak każdego roku miały miejsce w niedzielę. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz diecezji arcybiskup Abel. Asystowało mu licznie przybyłe duchowieństwo. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii hierarchę tradycyjnie powitali najmłodsi parafianie, następnie chlebem i solą starosta cerkiewny, zaś proboszcz parafii ks. mitrat Andrzej Pugacewicz witając arcypasterza wspomniał 30. rocznicę poświęcenia bialskiej świątyni i jej fundatora śp. Nikifora Kuźmińskiego.

 

W swoim słowie po odczytanej Ewangelii władyka Abel akcentował potrzebę odnajdowania swojej tożsamości prawosławnej poprzez aktywną apostolskość w życiu społecznym. W dzisiejszym szczególnym okresie potrzebuje tego nasza Matka – Święta Cerkiew Prawosławna.

 

Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją wokół świątyni. W uroczystościach uczestniczył Starosta powiatu bialskiego Mriusz Filipiuk, Prezydenta Miasta reprezentował Dyrektor Wydziału Edukacji dr. Stanisław Romanowski, a także dyrektorzy szkół oraz Służby Więziennej. Władyka podziękował przybyłemu duchowieństwu, szczególnie podziękował przybyłym z Ukrainy pielgrzymom, którzy wraz ze swoim duszpasterzem ks. mitratem Aleksym Nikiciukiem udając się do Chełma uczestniczyli również w bialskopodlaskich uroczystościach. Dziękując oficjalnym gościom władyka zwrócił uwagę na dorobek naukowy dr Romanowskiego. Gratulował mu obrony pracy doktorskiej pt. „Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu Biała Podlaska w latach 1918-1939” napisanej pod kierunkiem prof. zw. Dr habilitowanego Antoniego Mironowicza na Uniwersytecie w Białymstoku. W słowach skierowanych do duchowieństwa bialskiej parafii arcybiskup Abel wyraził uznanie za przygotowanie dzieci i młodzieży do dzisiejszej uroczystości, oraz wystrój świątyni z przepiękną kompozycją kwiatów. Słowa uznania skierował również do chóru parafialnego i dyrygenta lektora Adriana Pawłowskiego za rzetelną pracę w dziele promocji śpiewu cerkiewnego.

 

Z racji rozpoczętego roku szkolnego władyka skierował wezwanie do rodziców, aby zwrócili uwagę na formowanie młodego pokolenia w rodzimej tradycji prawosławnej w procesie katechezy dzieci i młodzieży i w ten sposób zatroszczyli się o przyszłość naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej.

 

Fot. Władysław Szołucha, ks. Marcin Gościk

ks. Mirosław Wiszniewski