2019 IX 03
Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

W środę 28 sierpnia br. parafia w Hrubieszowie szczególnie uroczyście obchodziła Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Przybyli na nie władze samorządowe, służby mundurowe, wierni z Chełma i innych okolicznych miejscowości, liczne grono sympatyków naszej parafii a także grupa pielgrzymów z Ukrainy.

 

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Jan Łukaszuk w asyście: ks. mitrat Jerzy Ignaciuk, ks. prot. Jan Kot, ks. prot. Michał Wasilczyk i ks. Dariusz Wasiluk. Święta Boska Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół świątyni i molebnem podczas którego zostały wzniesione dziękczynne modlitwy szczególnie za naszego Ordynariusza Arcybiskupa Abla, wszystkich darczyńców i trudzących się przy naszej świątyni a także za wszystkich przybyłych na nasze święto pielgrzymów. Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę władzom samorządowym, służbom mundurowym, wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice przybyli tak licznie na nasze święto. Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

 

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest, co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600 – letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 V 1875 r. przez arcybiskupa Chełmskiego i Warszawskiego Leoncjusza. Po akcjach wysiedleńczych a przede wszystkim po akcji „Wisła”, cerkiew hrubieszowska została opuszczona, ale już w 1951 r. wznowiła działalność i od tego czasu jest czynna nieprzerwanie. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.


Zdjęcia: Damian Kot

ks. Paweł Janiel