2019 VIII 20
Opole Lubelskie: cykl spotkań resocjalizacyjnych

Na przełomie czerwca i lipca w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim miały miejsce spotkania resocjalizacyjne, których głównym motywem było hasło – „Przez krzyż ku wolności”.


We współpracy z Dyrekcją Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, wychowawcą kulturalno-oświatowym por. Beatą Fronczek oraz księżmi kapelanami odbył się cykl wyjątkowych spotkań, które dotyczyły głębokiego przeżywania misterium krzyża w chrześcijaństwie.

 

Inauguracyjne zgromadzenie miało miejsce w kaplicy więziennej, gdzie po krótkim nabożeństwie z wykładem wystąpił kapelan prawosławny ks. dr Jarosław Szczur. Temat prelekcji – „Przez krzyż ku wolności” był bezpośrednio związany z główną ideą spotkań, w których podkreślano rolę krzyża w zbawieniu człowieka. Duchowny uwypuklił szczególne miejsce Drzewa Życia w dynamicznej drodze ku przemianie umysłu i serca. „Bez wielkopiątkowych zmagań – mówił prelegent – nie może przyjść radość Paschy. Tak i w życiu w odizolowaniu, bez krzyża codziennych relacji, walki z namiętnościami, nie ujrzymy paschy wolności wśród rodziny i bliskich”. Ks. Jarosław zwrócił uwagę, że przez krzyż osadzony może ujrzeć wymiar głębokiej wolności, stwierdzając:  „Zamknięcie horyzontalne przez więzienne mury, z całą pewnością otwiera w wymiarze wertykalnym właśnie istota Życiodajnego Krzyża Chrystusowego”. W spotkaniu uczestniczył kapelan rzymskokatolicki ks. Marcin Pawelczak z Opola Lubelskiego.

 

Kolejnym wydarzeniem była projekcja filmu pt. Góra Przemienienia, który dotyczył wyjątkowego miejsca dla Prawosławnych w Polsce – św. Góry Grabarki. Interesujące kadry przybliżyły zgromadzonym historię miejsca, jak i jego aktualne oddziaływanie na wiernych, szczególnie w dniu święta Przemienienia Pańskiego. Po projekcji miała miejsce dyskusja o miejscu wiary w życiu człowieka, której moderatorem był ks. Jarosław Szczur.
Ostatnim elementem programu resocjalizacyjnego „Przez krzyż ku wolności” było wykonanie drewnianych krzyży, które tradycyjnie niesione są przez pątników na sierpniowe uroczystości. Ponad trzydzieści krzyży przekazanych zostało Bractwu Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, które rozdysponowało dar wśród uczestników pielgrzymki z Jabłecznej na św. Górę Grabarkę.

 

Postanowieniem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, z końcem sierpnia ks. Jarosław został zwolniony z pełnienia funkcji kapelana prawosławnego Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Decyzja miała związek z objęciem probostwa w prokatedralnej parafii prawosławnej w Chełmie. Z tej okazji miała miejsce oficjalna odprawa, podczas której podsumowano siedmioletnią współpracę pomiędzy Dyrekcją i Wychowawcami Zakładu Karnego oraz wyrażono wdzięczność za wszystkie wartościowe inicjatywy, w tym te przybliżające mistykę krzyża we wschodnim chrześcijaństwie. W nowym etapie pełnienia posługi duszpasterskiej życzymy księdzu Jarosławowi wszelkiego dobra.

 

Fot.: por. Beata Fronczek

kpt Łukasz Pruchniak