2019 VIII 10
Uroczystości w Kopytowie
9 sierpnia, w dniu pamięci św. wielkiego męczennika Pantelejmona, swoje święto parafialne obchodziła wspólnota prawosławna pw. św. Jana Teologa w Kopytowie na południowym Podlasiu.

 

Uroczystościom liturgicznym przewodniczył Jego Ekscelencja, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Asystowało mu licznie zgromadzone miejscowe duchowieństwo. Śpiewał chór złożony z matuszek, mniszek Żeńskiego Domu Zakonnego w Holeszowie i chórzystek kopytowskiej cerkwi. W homilii wygłoszonej przez Władykę przedstawiony został żywot świętego, Jego cuda i rola, jaką odgrywa w życiu wiernych po dzień dzisiejszy. Nie zabrakło też odniesień do kondycji duchowej młodego pokolenia, dla którego św. męczennik Pantelejmon powinien być wzorem cnót i patronem właściwych życiowych wyborów.

 

Na zakończenie nabożeństwa odbyła się tradycyjna świąteczna procesja wokół cerkwi, po czym słowa pozdrowień do zebranych skierowali Arcybiskup Abel i proboszcz parafii w Kopytowie ks. prot. Tomasz Wołosik.


 

Fot: Daniel Korniluk

ks. Jan Grajko