2019 VIII 04
Kostomłoty: uroczystości ku czci św. Serafima Sarowskiego

Już po raz 16. społeczność prawosławna gromadzi się 1 sierpnia w nadbużańskiej wsi Kostomłoty, aby w podniosłym duchu czcić pamięć św. Serafima Sarowskiego. W przeddzień uroczystości z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej do Kostomłot wyruszyła piesza pielgrzymka z Kodnia. Ta kilkudziesięciu osobowa grupa młodych  ludzi dała świadectwo swojego przywiązania do Świętego Prawosławia.

 

Wieczorem nabożeństwu „Całonocnego czuwania” przewodniczył dziekan okręgu terespolskiego ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia. Siostry z pobliskiego Holeszowa pięknie wkomponowały się w służbę swoimi anielskimi głosami.

 

Czwartkowy poranek w Kostomłotach zintegrował przybyłych pielgrzymów z nadbużańskich terenów diecezji lubelsko – chełmskiej oraz liczne grupy pielgrzymów przybyłych z sąsiedniej Białostocczyzny oraz Brześcia na Białorusi.

 

Uroczystościom liturgicznym jak każdego roku przewodniczył Ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej arcybiskup Abel. Władykę witali przedstawiciele najmłodszych parafian, Rada parafialna oraz o. Ambroży – gospodarz uroczystości.

 

Podczas Boskiej Liturgii zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów PAKP o. Ambroży został podniesiony do godności Archimandryty. Władyka podkreślił olbrzymią ofiarność o. Ambrożego przy wskrzeszaniu przed szesnastoma laty wspólnoty prawosławnej w Kostomłotach, a obecność Kościoła Prawosławnego w tejże parafii to wielkie osiągnięcie dla całej naszej Cerkwi. Władyka wspomniał o wielkiej gorliwości modlitwy o. Ambrożego oraz wzorowej gospodarności.

 

Rzesze pielgrzymów przystąpiło do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją. Na zakończenie władyka Abel podziękował duchowieństwu, pielgrzymom, wyraził swoją wdzięczność za przybycie grupom z Bielska Podlaskiego, Bociek, Starego Kornina wraz z ich duszpasterzami. Arcybiskup podkreślił obecność Wójta Gminy w Kodniu. Podziękował chórowi pod kierownictwem matuszki Agnii Łotysz.

 

Na zakończenie o. archimandryta Ambroży zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości na wspólną świąteczną agapę.

 

Fot. ks. Marcin Gościk, Igor Prokopiuk

ks. Marek Waszczuk