2019 VIII 01
Holeńskie świętowanie

W ostatnią niedzielę lipca Hola, niewielka wieś położona na pograniczu Chełmszczyzny i Południowego Podlasia uroczyście czci pamięć św. Antoniego Kijowo – Peczorskiego. Uroczystości liturgiczne tradycyjnie powiązane są z „Jarmarkiem Holeńskim”. W bieżącym roku, holeńskie świętowanie przypadło w dzień liturgicznej pamięci Wielkiego Oświeciciela Rusi Kijowskiej św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza.


Niedzielny poranek zebrał w Holi rzesze ludu. Tradycyjnie do Holi przyjeżdżają prawosławni wierni oraz sympatycy Cerkwi z całej okolicy, diecezji lubelsko – chełmskiej oraz spoza jej granic Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Władyka został tradycyjnie powitany: kwiatami przez najmłodsze pokolenie parafian, chlebem i solą przez starostę cerkiewnego dr. Tadeusza Korobowicza, a do wspólnej modlitwy zaprosił arcybiskupa proboszcz parafii ks. prot. Tomasz Łotysz.


W słowach swojej homilii arcybiskup Abel krzepił wiarę w ludziach na podstawie niedzielnej lekcji Ewangelii. Św. Ap. Ewangelista Mateusz przedstawia wiarę czterech mężczyzn, którzy przynoszą do Chrystusa paralityka, a On poprzez wezwanie „Ufaj! Wiara twoja zbawiła ciebie”, uzdrawia chorego. Obrazując autorytety świętych św. Antoniego Kijowo-Peczorskiego oraz św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, hierarcha podkreślił pochodzące z wielkiej wiary ich efekty działalności apostolskiej.


Świąteczna Boska Liturgia zakończyła się tradycyjną procesją „krestnym chodem”. Władyka Abel podziękował przybyłemu do Holi duchowieństwu, chórowi „Prawosławna Nadbużańszczyzna” pod kierownictwem matuszki Agnii Łotysz rzeszom wiernych prawosławnych przybyłym na święto do Holi. Arcybiskup wspomniał obecnych na uroczystościach: Staroście powiatu włodawskiego Andrzeju Romaniuku, Wójcie Gminy Stary Brus Pawle Kołtun oraz pozdrowił cały przekrój autorytetów społecznych ze świata nauki, medycyny z pobliskich miast, a w szczególności z Lubina. Na koniec podziękował proboszczowi parafii ks. prot. Tomaszowi Łotysz.


Po uroczystościach liturgicznych do późnych godzin wieczornych można było zasmakować oryginalnych wyrobów prezentowanych przez rękodzielników i wystawców regionu. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa ikonograficzna autorstwa Aleksandra Wiszenko. Atmosferę umilały zespoły ludowe, prezentujące regionalny folklor muzyczny rodzinnego Podlasia.

 

Fot. Marek Lach

ks. Marek Waszczuk