2019 IV 25
Terespol: Sakrament Namaszczenia Chorych

Wieczorem 24 kwietnia (Wielka Środa) wierni nadbużańskich parafii dekanatu terespolskiego zgromadzili się w cerkwi pw. Św. Jana Teologa w Terespolu, by uczestniczyć w  Sakramencie Namaszczenia Chorych. Nabożeństwo to już od wielu lat podsumowuje trwające od V tygodnia Wielkiego Postu rekolekcje parafialne i stanowi nieodłączny etap w duchowych przygotowaniach do Święta Paschy.


Sakramentowi przewodniczył dziekan okręgu terespolskiego, ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia, który wygłosił również okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do nowotestamentowych źródeł sprawowanego nabożeństwa, w tym do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie oraz fragmentu Listu Św. Apostoła Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Do namaszczenia Św. Olejem przystąpili zarówno duchowni, jak i wierni.


Po zakończeniu nabożeństwa głos zabrał również proboszcz parafii w Terespolu, ks. prot. Jarosław Łoś. Pozdrowił on zebranych z uczestnictwem w tak doniosłym Sakramencie i wyraził nadzieję, że miłosierny Bóg przyjmie naszą pokorną modlitwę o uleczenie dusz i ciał.


fot: Alina Popławska

ks. Jan Grajko