2019 III 26
Lublin: jubileusz arcypasterskiej służby

25 marca br. w katedrze Przemienienia Pańskiego miały miejsce uroczystości liturgiczne związane ze świętem Zwiastowania Bogurodzicy oraz jubileuszem chirotonii biskupiej władyki Abla.


Trzydzieści lat temu w warszawskiej katedrze metropolitalnej odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Abla (Popławskiego), dotychczasowego przełożonego monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Ówczesnym uroczystościom przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Bazyli. Trzydziestojednoletni biskup został ordynariuszem restytuowanej prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Z największą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że lata 1989-2019 to zmartwychwstanie umęczonej represjami i prześladowaniami ziemi Chełmszczyzny i Południowego Podlasia.


Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią, której przewodniczył dostojny jubilat. Hierarsze asystowało duchowieństwo lubelskiej katedry oraz kapłani z Białej Podlaskiej, Chełma, Rajska i Puław. Szczególnymi uczestnikami wydarzenia byli ojcowie z Ukrainy: archimandryta Nikodem (Syłko) z Charkowa, archimandryta Roman (Rasiuk) z Czernihowa oraz archimandryta Atanazy (Diakow) z Niżyny. W czasie świątecznej modlitwy śpiewał chór katedry pod przewodnictwem lektora Andrzeja Boubleja.


Po ewangelicznym czytaniu ze słowem do wiernych zwrócił się proboszcz lubelskiej parafii i sekretarz diecezji ks. mitrat Andrzej Łoś. Duchowny przedstawił ogromne znaczenie święta Zwiastowania Bogurodzicy dla całego dzieła zbawienia ludzkości i świata. „Tak wypowiedziane przez młodą Marię z Nazaretu stało sią początkiem wejścia Boga w świat ludzki. Ona dokonuje tego, czego nie potrafiła dokonać biblijna Ewa, a mianowicie umocnić się w posłuszeństwie woli Bożej” – nauczał duchowny. Po liturgii miało miejsce wspólne odśpiewanie hymnów ku czci Zwiastowania Bogurodzicy.


Zwieńczeniem świątecznej modlitwy były liczne pozdrowienia skierowane do zacnego jubilata. W pierwszej kolejności słowo wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. Podkreślając trudności przemian polityczno-społecznych lat 90-tych, zaznaczył,  że w tym całym apogeum zmian swoje realne miejsce na lubelskiej ziemi odnalazł młody i energiczny biskup, rodem z Podlasia. „Osiągnięcia są olbrzymie. Świątynie, monastery, centra kultury prawosławnej i inne. Jednakże praca, której wymiar jest o wiele większy to przemiana umysłów diecezjan i ich patrzenia na własną wiarę. Jest to bowiem przemiana strachu i milczenia w radość żywego świadectwa o tym, że jest się prawosławnym” – stwierdził ks. Andrzej.


Następnie głos zabrał ks. płk mitrat Aleksy Andrejuk, który odczytał okolicznościowy list arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Duchowny przekazał również w prezencie pamiątkową panagiję oraz życzył błogosławieństwa Bożego w imieniu wszystkich pracowników prawosławnego duszpasterstwa wojskowego.


Znaczące słowa wybrzmiały z ust ukraińskiego archimandryty Nikodema (Syłko), który z jubilatem pielęgnuje przyjaźń już na przestrzeni dwudziestu czterech lat. Archimandryta powiedział: „Wśród licznych waszych osiągnięć Władyko, centralne i drogocenne miejsce zajmuje turkowicki monaster z cudotwórczą ikoną Matki Bożej. To dzieło stanowi swoisty wyraz tego, w jak niezrozumiały sposób Bóg kieruje życiem nas wszystkich. Niemniej jednak o wiele więcej jeszcze przed wami i waszą owczarnią . Moje życzenia są następujące: niech Bóg tak kieruje wami, aby podobne wskrzeszenie życia monastycznego miało miejsce w Leśnej, gdzie również był monaster, modlitwa sióstr i nieustanny śpiew do kochającej Bogurodzicy”. Ojciec Nikodem wręczył władyce pamiątkową, wyszywana ikonę Bogurodzicy Poszukiwanie Zagubionych, którą wykonała jedna z sióstr monasteru w Chauvincourt-Provemont (Francja). Miało to znaczenie wielce symboliczne. Otóż francuska wspólnota monastyczna jest kontynuatorką tradycji leśniańskiego monasteru ku czci Narodzenia Bogurodzicy.


Życzenia jubilatowi składała rada parafialna lubelskiej katedry, pracownicy Fundacji Dialog Narodów na czele z prezesem Grzegorzem Szwedem, przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, przybyli goście oraz wierni, którzy na przestrzeni trzydziestu lat są wierną i miłująca Boga owczarnią arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.


Mnohaja leta Wasze Wysokopreoswiaszczenstwo!


Fot: Dymitr Pokhyliuk

ks. Jarosław Szczur