2018 XII 12
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju

9 grudnia 2018 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla – prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.:  burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, zastępca burmistrza – Jarosław Bondyra, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Tarnogrodzie oraz ks. Wiesław Skiepko – wikariusz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Zamościu.


Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiki wystąpiły dwa chóry: Chór Katedry Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, pod dyrekcją lektora Andrzeja Boubleja oraz Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "ECHO" pod dyrekcją Pawła Stelmacha.

 

Na zakończenie ze słowami podziękowania dla chórów zwrócili się: proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju – ks. Korneliusz Wilkiel oraz w imieniu władz samorządowych: burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan. 

 

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju zakończył się zaśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych kolędy dobrze znanej dla obu chrześcijańskich tradycji: Niebo i Ziemla – Dzisiaj w Betlejem.

 
Foto: www.bilgoraj.com.pl, www.bilgorajska.pl

ks. Karol Wilkiel