2018 X 16
Święto Opieki Matki Bożej w Żeńskim Monasterze w Turkowicach

Prawosławny Żeński Monaster w Turkowicach od początku swojej historii szczególnie czci swoją niebiańską opiekunkę w uroczystość święta Opieki Matki Bożej - „Покрова Пресвятой Богородицы”. Jak nakazuje uświęcona tradycja wierni naszej Cerkwi związani duchowo z życiem tego monasteru gromadzą się w tym dniu w turkowickiej oazie życia duchowego, na przepojonej krwią męczenników prawosławnych Chełmszczyźnie.

 

Tegorocznej uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, Proboszcz parafii w Tarnogrodzie, któremu asystowało czterech kapłanów. Ksiądz Włodzimierz sprawuje również posługę spowiednika monasteru. Na świąteczną uroczystość do monasteru w Turkowicach przybyły grupy zorganizowanych pielgrzymek: parafii w Żerczycach wraz ze swoim proboszczem ks. Wiaczesławem Domaradzkim oraz staraniem dra. Grzegorza Kuprianowicza Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie  integrującego społeczność prawosławną m. in. Lublina i Chełma. Nie zabrakło w tym świątecznym dniu także członków białostockiego Bractwa, którzy wraz ze swoim liderem – katechetą Jerzym Jaszczukiem, często pielgrzymują do Turkowic. Licznie przybyli do monasteru również parafianie z Tarnogrodu, Hrubieszowa, Zamościa a także z odległej Białostocczyzny.

 

Tego dnia w Monasterze Opieki Matki Bożej zapanował modlitewny nastrój, a kilkudziesięciu pielgrzymów przystąpiło do św. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Ze słowami homilii do zebranych zwrócił się ks. Paweł Janiel, liturgicznie posługujący w turkowickim monasterze.

 

Po zakończonej tradycyjnej procesji wokół świątyni do wiernych zwrócił się ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Podziękował siostrom monasteru za gorliwość modlitwy, serdeczność i opiekę duchową nad każdym człowiekiem mającym kontakt z ich monasterem. Ojciec Włodzimierz podziękował także przybyłym duchownym i pielgrzymom.

 

Uroczystość liturgiczna zakończyła się modlitwą do Matki Bożej „Царице моя преблагая” odśpiewaną przez wszystkich zebranych.


Fot. Andrij Synyszyn

ks. diakon Wadim Sztemburski