2018 X 06
Miasto Łęczna uhonorowała modlitwą swojego uzdrowiciela

Tradycyjnie w jesienną sobotę października mieszkańcy Łęcznej (miasteczka powiatowego w pobliżu Lublina) pamiętają o szczególnej postaci w historii swojego miasta.


Jakow Naumowicz Onanow, żyjący w II połowie XIX w. ciągle żyje w sercach mieszkańców Łęcznej, jako lekarz neurolog i neuropatolog, któremu przypisuje się zasługi „odejścia zarazy” (cholery), zmarły 25 września 1892 r., pochowany na prawosławnym cmentarzu. W miejscu nieistniejącego już cmentarza prawosławnego w 2008 r. usytuowano symboliczną mogiłę z prawosławnymi atrybutami i z inicjatywy Burmistrza Miasta każdego roku w tym miejscu jest sprawowana panichida. Staraniami znanego naszego historyka dr Jacka Pelicy w 2012 r. uchwałą sesji Rady Miejskiej nazwano nazwiskiem lekarza Onanowa jedną z ulic miasta.


Tegorocznej uroczystości żałobnej przewodniczył arcybiskup Abel wraz z duchowieństwem katedralnej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Na nabożeństwie obecny był również ks. Sebastian Natoniewski z rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej.


Na początku duchowieństwo oraz wszystkich zebranych powitał Burmistrz Miasta Teodor Kosiarski. Następnie odprawiono panichidę za śp. Jakuba oraz wszystkich prawosławnych mieszkańców Łęcznej. Po zakończonym nabożeństwie do zgromadzonych zwrócił się arcybiskup Abel. Swoje wystąpienie zakończył wręczeniem Burmistrzowi Teodorowi Kosiarskiemu ikony Chełmskiej Bogarodzicy. Przy tej sposobności władyka podziękował włodarzowi miasta Łęczna za 16 lat otwartej współpracy i za piękną inicjatywę upamiętnienia przez lokalny samorząd wiecznej pamięci swoich prawosławnych przodków.

 

Fot. Autor

ks. protodiakon Marek Waszczuk