2018 IX 28
Święto parafialne w Dobratyczach

W dniu 27 września swoje święto parafialne obchodziła niewielka parafia prawosławna we wsi Dobratycze. Stało się już tradycją, że w dzień Podwyższenia Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego wierni z nadbużańskich terenów południowego Podlasia udają się właśnie w to święte miejsce, aby w zaciszu drewnianej cerkiewki pokłonić się „błogosławionemu Drzewu, przez które nastała wieczna prawda”.

 

Na zaproszenie obsługującego tutejszą wspólnotę ks. prot. Jarosława Łosia z Terespola w świątecznych nabożeństwach wzięli udział duchowni z sąsiednich parafii: ks. prot. Michał Ciuchaj z Kobylan, ks. prot. Jan Kulik z Zahorowa, ks. prot. Jan Grajko z Kodnia i ks. Tomasz Wołosik z Kopytowa. Śpiewał chór zorganizowany przez lektora Mirosława Korowaja. Kazanie nawiązujące do historii odnalezienia Krzyża Pańskiego przez cesarzową Helenę i słów przeczytanego 1 Listu Św. Apostoła Pawła do Koryntian wygłosił proboszcz parafii prawosławnej w Kodniu.

 

Wierni, którzy przybyli na tegoroczne uroczystości mogli przekonać się o postępach prac konserwatorskich mających przywrócić blask dobratyckiej świątyni. Z zewnątrz ten zabytkowy, drewniany obiekt został już niemal całkowicie odrestaurowany. Poczyniono też pierwsze prace wewnątrz, ale na pełne ukończenie inwestycji potrzeba czasu i środków. Mówił o tym w słowie podsumowującym ks. prot. Jarosław Łoś, na którego barkach spoczywa równocześnie renowacja innego zabytku – kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu w Terespolu. Dziękując wiernym za dotychczasowe wsparcie wyraził on ufność w to, iż z Bożą pomocą uda się zakończyć zaplanowane przedsięwzięcia. Będzie to piękne i żywe świadectwo naszego prawosławia w perspektywie obchodzonej w tym roku 80 rocznicy akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu.

 

Fot: Alina Popławska

ks. Jan Grajko