2018 IX 17
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci Św. Symeona Słupnika

Według kalendarza juliańskiego  Cerkiew Prawosławna 14 września zaczyna Nowy Rok liturgiczny, a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie (parafia Hrubieszów).

 

Świąteczna Boska Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00. Przewodniczył jej
ks. mitrat Jan Łukaszuk, który zwrócił się do zebranych w świątyni z okolicznościową homilią. Księdzu Janowi asystowało duchowieństwo diecezji lubelsko – chełmskiej: ks. prot. Jan Kot, ks. prot. Wiesław Skiepko, ks. prot. Michał Wasilczyk i ks. Paweł Janiel.

 

Po Liturgii odsłużony został Molebień, w którym wszyscy wznieśliśmy dziękczynne modlitwy za miniony rok liturgiczny i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Św. Symeona Słupnika na następujący rok.

 

Na zakończenie liturgicznych obchodów naszego święta proboszcz hrubieszowskiej parafii ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów, którzy przybyli z diecezji Włodzimiersko – Kowelskiej /Ukraina/ za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice przybyli do Dołhobyczowskiej świątyni.


Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

 

Zdjęcia: Damian Kot

ks. Paweł Janiel