2018 VII 31
Świąteczna Hola

Niewielka, ale niebywale gościnna i zalana wprost słońcem Hola na Chełmszczyźnie, jak co roku wspaniale przywitała setki wiernych, turystów oraz odwiedzających. W ostatnią niedzielę lipca Hola stała się miejscem, w którym uczczono pamięć św. Antoniego Pieczerskiego – jednego z patronów holeńskiej świątyni, tego dnia odbywał się także XXII Jarmark Holeński; wówczas miał także swoją inaugurację projekt pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.

 

Uroczystości w Holi 29 lipca br. rozpoczęły się Liturgią Świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Niezwykle urokliwa, zabytkowa XVIII-wieczna świątynia i jej otoczenie pomieściła setki wiernych, którzy przybyli do Holi, by powierzyć swoje modlitwy św. Antoniemu Pieczerskiemu – patronowi świątyni, którego pamięć była wspominana tego dnia. Przepiękną oprawę uroczystościom religijnym nadał swym śpiewem – chór Chołmszczyna z Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej pod kierownictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz.

 

Holeńskie uroczystości, na czele z ordynariuszem Diecezji Lubelsko-Chełmskiej JE abpem Ablem, zaszczycili swoją obecnością także duchowni diecezji: ks. mitrat Andrzej Łoś, dziekan dekanatu lubelskiego, a także proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ks. prot. Jerzy Ignaciuk, dziekan odekanatu chełmskiego oraz proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie, o. Makary (Hrynaszkiewicz) – pełniący obowiązki Namiestnika Klasztoru Prawosławnego Św. Onufrego w Jabłecznej, ks. prot. Tomasz Łotysz – gospodarz wydarzenia, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, ks. prot. Adam Weremijewicz, wikariusz parafii św. Jana Teologa w Chełmie, ks. protodiakon Marek Waszczuk, ks. protodiakon Wadim Sztemburskij. W Holi obecni też byli przedstawiciele centralnych oraz regionalnych instytucji publicznych i urzędów, w tym władze samorządowe: p. Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski, p. Jerzy Maśluch – Starosta Parczewski, naukowcy i goście z zagranicy, w tym m.in. profesorowie Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego na Ukrainie, a także liczni wierni obrządków różnych wyznań, turyści i odwiedzający. Holeńska cerkiew, jak co roku, gościła rzesze zainteresowanych.

 

Oferta miejsca w tym roku także była wyjątkowa. Tuż po świątecznej procesji wokół świątyni odwiedzający mogli zobaczyć efekty I Pleneru Malarskiego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej w Holi i okolicach na początku czerwca br. – prace młodych artystów można było oglądać w przestrzeni zabytkowej dzwonnicy zlokalizowanej tuż obok świątyni. Znaczące zainteresowanie wzbudziła także inauguracja projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, w ramach którego remontowanych będzie 19 zabytkowych drewnianych świątyń zlokalizowanych od Suwalszczyzny aż po Małopolskę. Z wizerunkami obiektów oraz ze szczegółowym zakresem planowanych prac przez cały czas spotkania w Holi można było zapoznać się dzięki specjalnie zorganizowanej wystawie fotograficznej.

 

Następnie goście oddali się na teren Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, który zwykle zachwyca spokojem, ludową nostalgią, tego dnia jednak przyciągał wielością ofert XXII Jarmarku Holeńskiego. Jarmark zgromadził ponad 200 wystawców i rękodzielników oferujących swe dobra tłumnie przybyłym kupującym. Można było zasmakować do woli w poleskich miodach, litewskich chlebach, piernikach, mrożonych słodkościach, sokach i kwasach chlebowych, zakupić ręcznie wykonywaną biżuterię czy wypalaną, oryginalnie zdobioną ceramikę, wyroby lniane, a także wiele, wiele innych produktów. Przez cały czas trwania Jarmarku atmosferę umilały zespoły ludowe przybyłe do Holi z Polski i Ukrainy, które prezentowały regionalny folklor muzyczny – dawniej obecny w tym miejscu, dziś zaś kultywowany po obu stronach granicy.

 

Wspaniała atmosfera i oferta tego dnia z pewnością na długo pozostaną w pamięci odwiedzających.

 

Pieczę nad XXII Jarmarkiem Holeńskim oraz nad skansenem od 1985 roku sprawują Państwo Alina i Tadeusz Karabowiczowie, pomysłodawcy i założyciele skansenu, a także Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi.

 

Projekt pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu o wartości ponad 25 mln zł, uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa VIII: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury Działanie 8.1: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury.

 

Fot. Marek Lach

Urszula Glińska