2018 VII 23
Uroczystość 15-lecia erygowania parafii prawosławnej w Puławach

Liturgiczna pamięć Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, wg kalendarza gregoriańskiego, wspominana jest 22 lipca. Dla prawosławnej społeczności Puław była to szczególna uroczystość. Od 15 lat Święta Niewiasta Maria Magdalena jest niebiańską orędowniczką wspólnoty tej parafialnej.


Na tę okoliczność ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, arcybiskup Abel, przekazał puławskiej świątyni cząsteczkę relikwii św. Marii Magdaleny, która przed rozpoczęciem uroczystej Boskiej Liturgii została procesyjnie wniesiona do cerkwi.


W ten rocznicowy świąteczny dzień władykę Abla tradycyjnie witano w świątyni. Najpierw najmłodsze pokolenie parafii, starosta cerkiewny chlebem i solą, a następnie proboszcz parafii ks. dr Jarosław Szczur, który w głęboko przemyślanych słowach wyraził wdzięczność i radość z okazji 15. rocznicy funkcjonowania parafii w Puławach, a także przedstawił on krótko postać Świętej Równej Apostołom Niewiasty. Po ceremonii powitania relikwie zostały umieszczone na przygotowanym miejscu w kiocie, w którym przed świąteczną Boską Liturgią umieszczono ikonę Orędowniczki puławskiej świątyni.


Ze słowem homilii do zgromadzonych wiernych zwrócił się arcybiskup Abel. Podkreślił, że zarówno spotkanie Zmartwychwstałego Zbawiciela ze Świętą Marią Magdaleną, jak i spotkanie Marii Magdaleny z Tyberiuszem, należy odnieść do zjawisk o charakterze cudownym. W kontekście do czytanej w ten niedzielny dzień św. Ewangelii o cudownym nasyceniu 5 chlebami i 2 rybami 5 tysięcy ludzi słuchających nauki Chrystusa w okolicach Kafarnaum w Galilei władyka odniósł się do 15 lat funkcjonowania Parafii Prawosławnej w Puławach.


Na zakończenie uroczystości liturgicznej przed ikoną z relikwiami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny arcybiskup Abel wzniósł modlitwę w intencji społeczności parafialnej z jednoczesnym uwielbieniem Świętej Niewiasty. Po nabożeństwie władyka podziękował za obecność duchowieństwu, oficjalnym gościom: prezydentowi miasta Puławy, dyrektorowi Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, gdzie puławski proboszcz niesie posługę kapelana więziennego, chórowi „Chołmszczyna” i wszystkim licznie zebranym wiernym. Proboszcz Parafii ks. dr Jarosław Szczur podziękował arcybiskupowi Ablowi i wszystkim zebranym za obecność na tak doniosłej uroczystości parafialnej.


fot. Dymitr Pokhyliuk

ks. Adam Weremijewicz