2018 VII 23
Koncert w Tomaszowie Lubelskim

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym, w sobotę 21 lipca, w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim odbyły się XIII Dni Muzyki Sakralnej pt. „Jednemu Panu śpiewajmy”. W godzinach popołudniowych tomaszowska cerkiew wypełniła się licznie zgromadzonymi wiernymi i sympatykami, którzy wysłuchali koncertu kwartetu Ikos.

 

W imieniu Starosty Powiatu Tomaszów Lubelski była obecna Anna Pankiewicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz wielu innych przedstawicieli z ważnych środowisk społecznych i politycznych. W słowie do publiczności ks. proboszcz podkreślił ważność takich spotkań nie tylko ze względu duchowego, ale także, jako rozwój i promocję wielokulturowości Roztocza. "Śpiew niesie ze sobą oraz w sobie głębokie przesłanie humanistyczne i teologiczne oraz wartości wychowawcze adresowane do wykonawców i słuchaczy". Poznanie piękna chrześcijańskiego wschodu było głównym celem przybycia na koncert sympatyków i parafian. Podczas koncertu odkryto nowych i przypomniano jakże często zapomnianych kompozytorów. Duchowny w swym słowie podkreślił, iż takie wydarzenie kulturalne jest potrzebną inicjatywą, służącą popularyzowaniu duchowego dorobku kultury Prawosławia i chrześcijaństwa, a także jedną z kolejnych atrakcji turystycznych ubogacających Tomaszów.

 

Organizatorami koncertu byli: Tomaszowski Dom Kultury, Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim wraz z Parafią Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP.

 

Śpiew zachwycił wysokim poziomem artystycznym, zadziwił różnorodnością i niepowtarzalnością prezentowanych utworów w sensie duchowym. Wrażenia usłyszane podczas tego wieczoru wniosły wiele radości w nasze życie, a także pozostaną do kolejnego spotkania z muzyka cerkiewną.

 

Tegoroczne spotkanie z muzyką cerkiewną jest wyjątkowe, gdyż odbywa się w trakcie prac remontowych. Krótka relację można zobaczyć  TUTAJ.

 

Rok 2018 to kolejne wyzwania i inicjatywy służące budowaniu społeczności. Jedną z kluczowych jest dokończenie prac remontowanej świątyni, a także publikacja ulotki przybliżającej zasoby historyczne naszej parafii. Zebrane fundusze posłużą na działania na rzecz odnowy i zachowania dobrego stanu technicznego zabytku.

 

Ulotkę informacyjną można zobaczyć TUTAJ.

ks. Dariusz Wasiluk