2018 VII 16
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 80. rocznicę zburzenia cerkwi

O godz. 10.00 dzwony w cerkwi św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Zahorowie na południowym Podlasiu obwieściły, że czas rozpocząć uroczystości patronalne. Na święto przybywa duchowieństwo i wierni z okolicznych parafii.


Świętej Boskiej Liturgii przewodniczy dziekan okręgu terespolskiego o. Jan Dmitruk. Wspaniałe akordy śpiewu cerkiewnego w wykonaniu chórzystów miejscowej i sąsiednich parafii jak też świąteczny wystrój świątyni napełniają dusze wiernych radością i głębią przeżycia duchowego. Homilię głosi o. Jan Grajko, proboszcz parafii z Kodnia. Przypomina w niej życie świętych Apostołów,  daje wskazówki wiernym, w jaki sposób to oni mają być apostołami dzisiejszych czasów. Wiele uwagi poświęca też akcji burzenia świątyń prawosławnych, jaka miała miejsce na tych terenach przed 80 laty. Podczas procesji krzyżowej wspomina się przy symbolicznym pomniku, wzniesionym ku czci mieszkańców wywiezionych w ramach akcji „Wisła” z sąsiedniej nieistniejącej wsi Wołoszki, dusze wszystkich, którzy oddali życie swoje za świętą wiarę prawosławną.


Kulminacją uroczystych obchodów jest tradycyjne mnoholetstwije władzom duchownym, państwowym i wszystkim ludziom. Następnie głos zabiera o. Jan Dmitruk dziękując proboszczowi za zaproszenie, za przygotowanie wraz z wiernymi święta i za trud, jaki niosą na chwałę Boga i Cerkwi w tej niewielkiej diasporalnej parafii. W ostatnim słowie kończącym uroczystości proboszcz parafii o. Jan Kulik, który od 20 lat niesie posługę duszpasterską w Zahorowie, serdecznie dziękuje za obecność duchowieństwu, władzom samorządowym i powiatowym, chórowi,  wiernym i wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu uroczystości święta parafialnego. Przypomina również zebranym, że „80 lat temu, pomimo szykan ze strony wojska i policji, wierni tłumnie przybyli na to miejsce, by chronić swoją cerkiew i wspólnie wznieść modlitwy  za:... swoje Bogiem chronione państwo,  za wojsko Chrystusa miłujące.... Nie było im to dane, bowiem z ich świątyni pozostały tylko ruiny. Lecz to państwo, które w nie tak dawno uchwalonej konstytucji gwarantowało szeroko pojętą wolność religijną wszystkim swoim obywatelom, w tym momencie nie zdało egzaminu. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za tych, których już nie ma wśród nas. Modlimy się za spokój ich dusz, jednocześnie składając im hołd,  gdyż to dzięki ich postawie, męstwu, ale i chrześcijańskiej pokorze możemy tu być,  by w pokoju i spokoju wznosić nasze modlitwy. Szczególne podziękowania przynosimy naszemu  Arcybiskupowi Władyce Ablowi. To dzięki jego nieustannej modlitwie,  zaangażowaniu, uporowi i wytrwałości mamy tę i wiele innych odbudowanych świątyń na terenie naszej diecezji. Nasz Władyka nie jest tu z nami. Dzisiaj bowiem ma miejsce akt uroczystego poświęcenia odrestaurowanej cerkwi pw. św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Sosnowicy,  któremu przewodniczy. Ta uroczystość wieńczy projekt renowacji 4 zabytkowych świątyń na terenie naszej diecezji lubelsko-chełmskiej”.


Życzeniami błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w wierze uroczystości w Zahorowie zakończono.

Daniel Korniluk.