2018 VII 15
Metropolita Hilarion w diecezji lubelsko-chełmskiej

Na zaproszenie arcybiskupa Abla przybył w sobotę, 14 lipca, stały członek św. Synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Jego Ekscelencja Metropolita Doniecki i Mariupolski Hilarion, syn ziemi chełmskiej, aby w 15. rocznicę restytuowania Żeńskiego Monasteru w Turkowicach przewodniczyć uroczystościom związanym z tradycją Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

 

Na początku wizyty władyka metropolita Hilarion odwiedził katedrę Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Wzniósł swoją modlitwę przed Lubelską ikoną Matki Bożej za pokój w Donbasie i za pomyślność Cerkwi prawosławnej na Ukrainie. Podczas pobytu w Polsce władyce metropolicie asystuje archidiakon Andrej Czyczykało – sekretarz diecezji, oraz protodiakon Aleksander Sarancza.

 

Następnym punktem wizyty gości z Ukrainy była wieś Typin k. Tomaszowa Lubelskiego, aby na dawnej nekropolii parafii prawosławnej poświęcić pomnik upamiętniający 80. rocznicę zburzenia cerkwi pw. św.św. ap.ap. Piotra i Pawła oraz spoczywających tam spokrewnionych z rodem władyki Hilariona. Uroczystościom tym asystował również władyka Paisjusz, arcybiskup przemyski i gorlicki. Na opuszczonym cmentarzu w Typinie w sobotnie popołudnie zgromadzili się mieszkańcy tej wsi różnych pokoleń. Między innymi przybyła też dalsza rodzina władyki Hilariona. „Litija” za zmarłych wraz z poświęceniem krzyża była bardzo wzruszającym momentem dla naszego gościa. W słowie skierowanym do zebranych metropolita mówił o tragicznych losach Chełmszczyzny, o masowo wysiedlonych prawosławnych autochtonach tej ziemi. Władyka dziękował arcybiskupowi Ablowi za zaproszenie do Polski i możliwość odwiedzenia rodzimej Chełmszczyzny oraz ks. proboszczowi ks. Dariuszowi Wasilukowi z Tomaszowa Lubelskiego za osobiste zaangażowanie się w przygotowanie cmentarza do dzisiejszych uroczystości.

 

W poświęceniu pomnika uczestniczyła wójt gminy Tomaszów Lubelski i radni gminy mieszkający w okolicy Typina. Na zakończenie nabożeństwa do Typina przybył arcybiskup Filaret ze Lwowa udający się na uroczystości liturgiczne do monasteru w Turkowicach. Na tę szczególną uroczystość Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało wspólny obiad, który przebiegał w bardzo miłej i podniosłej atmosferze. Oglądano archiwalne fotografie wsi Typin, a mieszkańcy wskazywali na nich osoby spokrewnione z rodziną władyki Hilariona. Po modlitwie dziękczynnej hierarchowie zaprosili zebranych do odwiedzin monasteru w Turkowicach i udali się wraz z zebranym duchowieństwem na Wsienoszcznoje Bdienije do monasteru.


 fot. Tymoteusz Kozka

ks. Wadim Sztemburski