2018 VII 15
Wskrzeszona cerkiew św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Sosnowicy na południowym Podlasiu

Tegoroczne święto ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła miało szczególnie wyjątkowy charakter w niewielkiej podlaskiej osadzie Sosnowica.

 

Po dziesięciu latach remontu została doprowadzona do pierwotnej świetności zabytkowa cerkiew pw. św.św. ap.ap. Piotra i Pawła. Na przestrzeni tej dekady prawosławna diecezja lubelsko-chełmska pozyskiwała środki finansowe na rewitalizację tej świątyni ze wszystkich możliwych źródeł: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Funduszu Kościelnego. Końcowy etap procesu odbudowy świątyni możliwy był w ramach projektu: „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”. Uratowanie tej okazałej bryły architektury cerkiewnej od zniszczenia możliwe było dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu proboszcza z Horostyty ks. prot. Tomasza Łotysza oraz działającej przy diecezji lubelsko-chełmskiej Fundacji Dialog Narodów.

 

Świąteczny dzień w Sosnowicy zintegrował licznie diasporalnie rozsianą społeczność prawosławną Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, a także liczne grono sympatyków dzisiejszych mieszkańców Sosnowicy. Na uroczystości w Sosnowicy przybył starosta powiatu, wójt gminy i liczne grono zaproszonych gości oraz wykonawcy robót budowlanych przy sosnowickiej cerkwi.

 

Uroczystościom Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji, arcybiskup Abel w asyście licznie przybyłych duchownych z okolicznych parafii. Przed rozpoczęciem Liturgii władyka Abel dokonał małego poświęcenia odnowionej cerkwi. Podczas Boskiej Liturgii okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Jarosław Szczur z Puław. Na zakończenie uroczystości liturgicznych władyka Abel dziękował wszystkim zaangażowanym w rewitalizację cerkwi wręczając pamiątkowe ikonki. Profesora Waldemara Wójcika z Lubelskiej Politechniki arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP uhonorował Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia za osobiste zaangażowanie się w odbudowę świątyni. Władyka wspominał swój pierwszy kontakt z sosnowicką cerkwią w 1975 r., kiedy jako alumn Seminarium Duchownego w Warszawie asystował śp. ihumenowi Mitrofanowi (Budźko), proboszczowi prawosławnej parafii w pobliskiej Włodawie podczas Boskiej Liturgii jako psalmista. Arcybiskup podkreślił zmagania tegoż duchownego, który w trudnych siedemdziesiątych latach minionego stulecia zabezpieczał mury sosnowickiej cerkwi, aby dotrwała do naszych czasów w stanie nadającym się do remontu. Władyka podziękował też ks. Tomaszowi Łotyszowi i całemu zespołowi Fundacji Dialog Narodów wraz z jej prezesem Grzegorzem Szwedem.

 

Po zakończeniu części liturgicznej miało miejsce podsumowanie i zakończenie projektu „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji” w województwie lubelskim z udziałem samorządowców i delegacji poszczególnych gmin. Na zakończenie oficjalni goście otrzymali pamiątkowe grafiki sosnowickiej świątyni.

 

fot. ks. Wadim Sztemburski

ks. Marcin Gościk