2018 V 31
Dzień Świętego Ducha w Kodniu

W poniedziałek, 28 maja, Parafia Prawosławna pw. św. Archanioła Michała w Kodniu obchodziła święto swojej nowej, wybudowanej w 2006 r. cerkwi – dzień Świętego Ducha. Tak jak co roku, uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Asystowało mu 11 duchownych z dekanatu terespolskiego, bialskiego i chełmskiego. Śpiewał miejscowy chór pod dyrekcją Piotra Czeberkusa.


W homilii wygłoszonej po czytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Apostoła Mateusza arcypasterz zwrócił uwagę na nieprzemijającą pełnię Świętego Ducha w Cerkwi, czyli ów Dar, który został przelany na Cerkiew w dniu Pięćdziesiątnicy i bez którego nie mogłaby ona istnieć. Uzmysłowił też zebranym, jak wielka jest potrzeba pielęgnowaniu w sobie Darów Świętego Ducha otrzymanych podczas Świętych Sakramentów Chrztu i „Miropomazanija”. W podobnym tonie pozdrowił duchowieństwo i wiernych po tradycyjnej procesji, życząc trwania w tej uświęcającej łasce i realizowania kolejnych przedsięwzięć na chwałę Świętej Cerkwi Prawosławnej.

 
W imieniu wspólnoty parafialnej słowa podziękowania za ojcowską troskę i życzenia zdrowia oraz wielu Łask Bożych złożył arcybiskupowi kodeński proboszcz, ks. Jan Grajko.

 

W uroczystościach liturgicznych wzięli udział zaproszeni goście: samorządowcy powiatu bialskiego na czele ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem, wójt gminy Kodeń Jerzy Troć i przedstawiciele środowisk religijnych i oświatowych.

 

Fot: Igor Prokopiuk, Aleksandra Kościuczuk

Ks. Jan Grajko