2018 IV 23
Święto Bułgarii w Lublinie
16 kwietnia w Lublinie odbyły się uroczystości święta narodowego Republiki Bułgarii. Spotkanie miało miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie i stało się okazją do przybliżenia bogatej historii i kultury tego kraju oraz prezentacji albumu pod tytułem „Kolory prawosławia – Bułgaria”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. arcybiskup lubelski i chełmski Abel, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii Emil Savov Yalnazov, konsul generalny Republiki Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Stanczewa, przedstawiciele duchowieństwa, lokalnego biznesu, administracji lokalnej, środowiska akademickiego. Gospodarzem miejsca uroczystości był marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Spotkanie prowadził konsul honorowy Republiki Bułgarii, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski.

Po słowie wstępnym i powitaniu gości przez konsula Karczewskiego, z programem koncertowym wystąpił Chór Młodzieżowy Domu Kultury w Białymstoku pod kierunkiem Barbary Kornackiej. Zaprezentował on hymny narodowe obydwu krajów, bułgarskie pieśni narodowe oraz utwory śpiewu cerkiewnego bułgarskich kompozytorów.

Swoimi refleksjami z zebranymi podzielili się: ambasador Yalnazov i arcybiskup Abel. Obaj podkreślali duże znaczenie inicjatywy wydawniczej, która jest dobrym przykładem aktywizacji kontaktów między Polską i Bułgarią oraz między Cerkwiami prawosławnymi w tych krajach. Zwracali uwagę, że prezentowany album przybliża piękno bułgarskiego Prawosławia nie tylko mieszkańcom Polski, ale i samym Bułgarom. Dziękowali też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Następnie ks. Jarosław Jóźwik - kanclerz Akademii Supraskiej, przeprowadził rozmowę z głównymi osobami zaangażowanymi w realizację albumu: Jarosławem Charkiewiczem – sekretarzem redakcji Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i Aleksandrem Wasylukiem – prezesem stowarzyszenia OrtNet. Opowiedzieli oni o kulisach tej inicjatywy, której realizacja nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony wielu osób i instytucji (z Polski i Bułgarii), z konsulem Karczewskim na czele. Mówili m.in. o konkursie fotograficznym na temat prawosławia w Bułgarii oraz własnym wyjeździe studyjnym do tego kraju w celu rozstrzygnięcia konkursu, nawiązania kontaktów z bułgarskimi fotografami i uzupełnień zdjęć do albumu.

Lubelskie spotkanie było poświęcone 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 140. rocznicy wyzwolenia Bułgarii oraz 100. rocznicy nawiązania oficjalnych, dyplomatycznych kontaktów między Polską a Bułgarią. Ponadto odsłonięto wystawę poświęconą pierwszemu polskiemu dyplomacie w Sofii prof. Tadeuszowi Grabowskiemu.

W obecności studentów uczących się języka bułgarskiego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, ambasador Yalnazow uhonorował profesorów tej uczelni. Prof. Petara Sotirowa dyplomem i odznaczeniem przez Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Nauki Bułgarii za jego długoletni wkład w rozwój bułgarystyki i popularyzacji bułgarskiej kultury w Polsce. Specjalnym odznaczeniem został wyróżniony również prof. Feliks Czyżewski przez Ambasadę Republiki Bułgarii w Warszawie za organizowanie studenckich obozów w Bułgarii.

Fot. J. Charkiewicz, K. Rikev
ks. Andrzej Konachowicz