2018 III 21
Rekolekcje duchowieństwa w Horostycie

„Co mam robić, bo upadłem” Jeśli upadłeś, powstań, Brat rzekł: Już powstałem i znowu upadłem. I rzekł starzec: Powstań znowu i znowu. Brat więc pytał: Jak Długo? On odpowiedział: Aż dopóki nie zostaniesz zabrany ze świata, czy to w stanie cnoty, czy upadku. Bo człowiek takim odchodzi, jakim go zastano.” - Św. Maksym Wyznawca

 

Dnia 17 marca 2018 roku w Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie miały miejsce rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu chełmskiego. Liturgii Boskiej przewodniczył ks. mitrat Jan Łukaszuk proboszcz parafii w Chełmie. Spowiednikiem zaś był ks. prot. Jerzy Ignaciuk - proboszcz parafii we Włodawie. Do świętych sakramentów Pokajanija (spowiedzi) i Eucharystii przystąpili wszyscy duchowni  dekanatu oraz dyrygenci chórów. Na to szczególne nabożeństwo przyszli również parafianie horostyckiej wspólnoty. Słowo Boże wygłosił ks. protodiakon Wadim Sztemburski z prokatedralnej parafii św. Ap. i Ew. Jana Teologa w Chełmie. Mówił on o prarodzicach Adamie i Ewie kierując słuchacza do Nowego Adama - Chrystusa przynoszącego nam zbawienie. Podkreślił znaczenie wielkiego postu na drodze do osiągnięcia zbawienia.

 

Oprawę muzyczną całości nabożeństwa upiększył śpiew dyrygentów z parafii dekanatu.

 

Po przyjęciu Świętej Eucharystii odczytano modlitwy dziękczynne. Na zakończenie ks. dziekan prot. Adam Weremijewicz z Chełma pozdrowił wszystkich uczestników życząc wytrwałości w dalszych trudach Wielkiego Postu dziękując jednocześnie wszystkim za wspólną modlitwę podczas rekolekcji dekanalnych.

 

Rekolekcje zakończył referat pt. „Internet i multimedia XXI w. – edukacja czy zagrożenie dla współczesnego chrześcijaństwa” wygłoszony przez ks. prot. Adama Weremijewicza z prokatedralnej parafii w Chełmie. Ks. dziekan podziękował proboszczowi parafii ks. prot. Tomaszowi Łotyszowi za przygotowanie i umożliwienie przeprowadzenia rekolekcji w horostyckiej parafii .

 

Fot. ks. protodiakon Wadym Sztemburskij

ks. prot. Jerzy Ignaciuk