2018 I 29
W Mińsku Mazowieckim erygowano parafię prawosławną

Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, dekretem z dnia 22 stycznia br. erygował parafię prawosławną p.w. św. Spirydona z Tremituntu w Mińsku Mazowieckim. Proboszczem nowo powstałej parafii mianowany został ks. Gabriel Białomyzy, dotychczasowy wikariusz parafii prawosławnej pw. Św. Trójcy w Siedlcach i duszpasterz mińskiej prawosławnej społeczności.

 

Prawosławne nabożeństwa odbywały się w tym mieście już wcześniej. Pierwszą od ponad stu lat w tym mieście Boską Liturgię sprawowano 14 lutego 2016 r. – w Niedzielę o Zacheuszu w miejscowym kościele mariawickim. Od tamtego czasu przez dwa lata prawosławni mieszkańcy Mińska i okolic spotykali się tam w każdą niedzielę i wielkie święta na nabożeństwach.

 

Staraniem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla w niedługim czasie zakupiono działkę wraz z dwupiętrowym domem, który został przeznaczony na dom parafialny. Po przeprowadzeniu prac remontowych i wykończeniowych urządzono w nim tymczasową kaplicę. Tymczasową, ponieważ na tymże placu - przy ul. Warszawskiej 69 ma stanąć cerkiew.

 

Miniony weekend był dla całej społeczności Mińska Mazowieckiego czasem wyjątkowych wydarzeń. W sobotę, 27 stycznia br., w Miejskim Domu Kultury w Pałacu Dernałowiczów miał miejsce koncert Męskiego Zespołu Wokalnego „Perfectum”, działającego przy Monasterze Dziesięcinnym w Kijowie. Koncert został zorganizowany przez nowo erygowaną parafię prawosławną pw. św. Spirydona w Mińsku Mazowieckim we współpracy z Miejskim Domem Kultury. Salę konferencyjną wypełnili nie tylko miejscowi parafianie, ale i cała społeczność miasta. Wszystkich przybyłych przywitał proboszcz parafii prawosławnej w Mińsku Mazowieckim – ks. Gabriel Białomyzy, po czym zapowiedział występ gości z Ukrainy. Chór w swym repertuarze zaprezentował nie tylko kolędy – w wielu językach, ale też pieśni świeckie. Owacjom na stojąco i podziękowaniom za występ nie było końca. Na koncert przybył również proboszcz parafii prawosławnej z sąsiednich Siedlec – ks. prot. Sławomir Kochan. Koncert był swego rodzaju pierwszym w nowej historii miasta spotkaniem z kulturą prawosławia i pierwszą w dziejach erygowanej parafii prawosławnej inicjatywą kulturalną.

 

Natomiast w niedzielę, 28 stycznia br., w urządzonej w nowym domu parafialnym kaplicy sprawowano pierwszą, inauguracyjną Boską Liturgię w historii erygowanej parafii. Nabożeństwu, podobnie jak temu sprzed dwóch lat, przewodniczył proboszcz Katedralnej Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie i Sekretarz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – ks. mitrat Andrzej Łoś wraz z przybyłym duchowieństwem: ks. Markiem Gocko z Komańczy, ks. Adamem Magrukiem z Warszawy oraz miejscowym proboszczem – ks. Gabrielem Białomyzym. Śpiewał chór „Perfectum” z Kijowa. Niewielką kaplicę wypełnili po brzegi parafianie oraz przybyli goście – wśród nich również proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – kapłan Jarosław Maria Jan Opala, dzięki gościnności którego prawosławni sprawowali swoje nabożeństwa w mariawickim kościele oraz korzystali z salki parafialnej. Po zakończeniu Boskiej Liturgii parafianie mogli oddać głos na swoich kandydatów do przyszłej Rady Parafialnej, po czym wszyscy udali się na uroczysty świąteczny obiad. Tam padło wiele serdecznych słów podziękowania w kierunku nowo mianowanego proboszcza, przybyłych gości, chóru „Perfectum” oraz parafian. Wielokrotnie zabrzmiały również życzenia „wielu lat” w wykonaniu chóru z Kijowa, w tym szczególne dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, który, choć nie mógł przybyć na uroczystości, to z całego serca wspierał proboszcza wraz z parafianami we wszelkich poczynaniach.

 

Historia prawosławia w Mińsku Mazowieckim sięga XIX wieku, kiedy to funkcjonowała tam drewniana cerkiew wojskowa Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Jednak była on zbyt mała i nie zaspakajała potrzeb wiernych. Dnia 1 czerwca 1902 r. został założony kamień węgielny pod budowę nowej świątyni p.w. Opieki Matki Bożej, a 5 lutego 1904 r. biskup chełmski Eulogiusz wyświęcił przeznaczoną dla tysiąca wiernych cerkiew. Nabożeństwa odbywały się w niej do 1915 r., czyli do I wojny światowej, gdy zajęły je wkraczające wojska niemieckie. Z powodu spadku liczby wiernych prawosławnych w Mińsku Mazowieckim działalność parafii nie została wznowiona. Prawosławna modlitwa powróciła jednak do miasta. Dziś, dzięki zaangażowaniu Arcybiskupa Abla, proboszcza – ks. Gabriela Białomyzego wraz z matuszką Elżbietą oraz parafian, którzy tak licznie w ciągu ostatnich dni pomagali przy urządzeniu kaplicy, rozpoczęła się nowa historia prawosławia w tym mieście. A jej patron – św. Spirydon odkąd stał się orędownikiem mińskiej prawosławnej społeczności w niewidoczny fizycznie, lecz odczuwalny sposób otoczył ją swą duchową opieką.

 

Strona internetowa parafii:

www.cerkiew-minskmaz.pl

Fot. Paweł Gocko, Katarzyna Rabczuk i Mateusz Marczuk

Katarzyna Rabczuk