2017 XII 15
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju
13 grudnia 2017 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.: starosta biłgorajski – Kazimierz Paterak, burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, zastępca burmistrza – Michał Dec, przewodniczący rady miejskiej – Marian Klecha, ks. Stanisław Budzyński – proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Trójcy w Tarnogrodzie oraz ks. Dariusz Wasiluk – proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim.


Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiki wystąpiły dwa chóry: Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach pod dyrekcją siostry Eufalii (Zołotariew) i diecezjalny chór „Chołmszczyna” działający przy Chełmskim Centrum Kultury Prawosławnej, pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremijewicz.


Biłgorajskiemu wieczorowi kolęd towarzyszyła wystawa fotograficzna grupy twórczej Motycz. Wystawa przedstawia głębię duchowości prawosławia, dlatego też publiczność miała możliwość nasycić się nie tylko głosem prawosławnych chórów, ale również zapoznać się z obrazem prawosławia wykonanym przez grupę przyjaciół interesujących się fotografią.


Na zakończenie ze słowami podziękowania dla chórów zwrócili się: proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Jerzego w Biłgoraju – ks. Korneliusz Wilkiel oraz w imieniu władz samorządowych: burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan.


Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju zakończył się zaśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych kolędy dobrze znanej dla obu chrześcijańskich tradycji: Niebo i Ziemla – Dzisiaj w Betlejem.

 

Foto: Grażyna Hańkiewicz, www.gazetabilgoraj.pl

ks. Korneliusz Wilkiel