2017 XI 26
Konferencja Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

W sobotę, 25 listopada 2017 r., w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się Konferencja Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.


Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 Boską Liturgią w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego. Liturgię sprawował ks. prot. Jan Kot – proboszcz parafii prawosławnej w Hrubieszowie. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Gabriel Białomyzy z Mińska Mazowieckiego. Po zakończeniu Boskiej Liturgii ks. Marcin Chyl, proboszcz sandomierskiej parafii, sprawował „molebień” przed Lubelską ikoną Matki Bożej.


Następnie uczestnicy spotkania przeszli do budynku Centrum Diecezjalnego, gdzie konferencję otworzył ordynariusz diecezji – arcybiskup Abel. Władyka powitał zgromadzone duchowieństwo i siostry zakonne ze wspólnot monastycznych w Turkowicach oraz Holeszowie. Po słowie wstępnym arcypasterz odniósł się do odezwy, wystosowanej przez Święty Sobór Biskupów PAKP, w związku z samowolnym wprowadzaniem do życia cerkiewnego praktyk obcych tradycji i zwyczajom naszej lokalnej Cerkwi. W wolnych wnioskach arcybiskup Abel poruszył kwestie liturgiczne w aspekcie praktycznym oraz problem niskiego poziomu prowadzenia katechezy.


Kolejnym punktem programu konferencji były okolicznościowe referaty. Pierwszym prelegentem był ks. dr Andrzej Konachowicz, który wygłosił referat: „Rola duszpasterza jako głosiciela Słowa Bożego oraz nauczyciela ładu, pokoju i porządku duchowego człowieka”. Następnie do zebranych zwrócił się ks. mgr Jarosław Szczur z referatem: „Argumentacja restytucji patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 1917/1918 i jej implikacja dla współczesnej posługi pasterskiej”.


Po wygłoszonych prelekcjach głos zabrał Piotr Waszak – dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie. Gość tegorocznej konferencji przedstawił nowe zasady opłacania składek do ZUS, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.


Na zakończenie głos zabrał nowo powołany wizytator religii prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – ks. Jarosław Szczur. Ksiądz wizytator w swoim słowie zachęcał katechetów do współpracy i wspólnego wcielania nowych wyzwań katechetycznych w życie.


Konferencja Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej zakończyła się modlitwą i wspólnym obiadem.

fot. ks. Marcin Gościk, ks. Korneliusz Wilkiel

ks. Korneliusz Wilkiel