2017 XI 05
Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

W sobotę, 4 listopada br., w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Podczas spotkania podsumowano działalność Zarządu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej za miniony rok oraz przedstawiono kalendarium działalności na kolejny.

 

W sobotę do Lublina przybyli przedstawiciele młodzieży z różnych części diecezji lubelsko-chełmskiej: Chełma, Białej Podlaskiej (Parafia Świętych Cyryla i Metodego), Tarnogrodu (wraz z proboszczem ks. mitratem Włodzimierzem Klimiukiem) Biłgoraju, Hrubieszowa (wraz z proboszczem ks. prot. Janem Kotem), Kodnia, Terespola oraz Międzylesia oraz z lubelskich Parafii - katedralnej Przemienienia Pańskiego (wraz z ks. Andrzejem Konachowiczem) oraz Św. metr. Piotra (Mohyły). Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył ks. prot. Marcin Gościk, opiekun duchowy BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej wraz z ks. Piotrem Omelczukiem, opiekunem duchowym BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Śpiewał chór młodzieży pod dyrekcją Pauliny Chwojko.

 

Następnie miała miejsce dalsza część spotkania – obrady w sali parafialnej. Rozpoczęto je modlitwą, po czym do młodzieży zwrócił się Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. Powitał on duchownych, gości oraz wszystkich przybyłych. W swych słowach podkreślił, że młodzież jest przyszłością cerkwi i podziękował za włożony w pracę dla dobra Cerkwi trud, szczególnie za zaangażowanie młodzieży w obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”. Po oficjalnym powitaniu przybyłych przez przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Katarzynę Rabczuk głos zabrał ks. Marcin Gościk, podsumowując miniony rok i dzieląc się swoimi refleksjami, a następnie ks. Piotr Omelczuk. W kolejnej części programu nastąpiły podziękowania dla Arcybiskupa Abla, opiekuna duchowego – ks. Marcina Gościka, Zarządu oraz przewodniczącej. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności BMP DL-Ch za miniony rok działalności. Kolejnym punktem programu były wybory uzupełniające do Zarządu, gdyż z pełnienia funkcji członka zrezygnował Łukasz Walczuk. Na jego miejsce w wyniku wyborów Walne Zgromadzenie wybrało Aleksandrę Szczerbakową.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono również kalendarium działalności Zarządu BMP DL-Ch na kolejny rok i przeprowadzono otwartą dyskusję na temat inicjatyw organizowanych przez bractwo. Z krótką prezentacją wystąpił także ks. Piotr Omelczuk, który opowiedział o nowej aplikacji „Ewangelia PL-CS” i zachęcił młodzież do korzystania z niej. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

 

Na Walne Zgromadzenie do Lublina przybyli przedstawiciele Zarządu Centralnego BMP w Polsce: Ksenia Andrejuk, Elżbieta Klejbuk i Agnieszka Chomiuk, a także delegacje zarządów diecezjalnych: przewodniczący Dariusz Sulima i Aleksandra Gryk z diecezji białostocko-gdańskiej, Aleksandra Honczar z diecezji warszawsko-bielskiej, Julita Nikołajuk z diecezji łódzko-poznańskiej oraz dwuosobowa delegacja młodzieży z Brześcia na Białorusi. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy!

 

Fot. Jakub Marczuk

Natalia Rusinowicz