2017 X 15
Patronalne święto w monasterze w Turkowicach
Żeński turkowicki monaster od zarania swojego istnienia w święto Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy (Pokrowa) uroczyście obchodzi ten dzień. Monasterskie uroczystości rozpoczęły się w przeddzień całonocnym czuwaniem. Do monasteru już kilka dni wcześniej zaczęli przybywać pielgrzymi.


Tegorocznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, proboszcz parafii w Tarnogrodzie, w asyście duchowieństwa z okolicznych parafii. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Damian Shvets z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły).


Do turkowickiego monasteru na tę świąteczną uroczystość przybyli dawni mieszkańcy Chełmszczyzny, przesiedleńcy na Ukrainę, obecnie zintegrowani w „Chołmszczynie”.


Siostry z wielką serdecznością i otwartością witały pielgrzymki z Kowla, Włodzimierza Wołyńskiego, Łucka czy Lwowa. Na szczególną uwagę w tym dniu zasługuje autokarowa grupa pielgrzymów zorganizowana przez Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, gdzie pielgrzymi w drodze powrotnej odwiedzili Golgotę Chełmszczyzny – zbiorową mogiłę ofiar mordu w Sahryniu i szereg innych cmentarzy.


Uroczystościom święta w Turkowicach towarzyszyła wystawa „Sumni dni nastały...” przygotowana na okoliczność 70. rocznicy akcji „Wisła”.


Po zakończonej uroczystej procesji ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, spowiednik turkowickiego monasteru, zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowań za uczestnictwo w tym świątecznym dniu w Boskiej Liturgii, siostrom za bezustanną modlitwę oraz gościnność, którą obdarowani zostali wszyscy pielgrzymi.


W trakcie wspólnej agapy dr Grzegorz Kuprianowicz – autor wystawy – wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący tragicznej w skutkach akcji „Wisła”, który ubogacony był występem lubelskiego dziecięcego zespołu „Lublinska wesełka”.

ks. prot. Adam Weremijewicz