2017 IX 23
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci św. Symeona Słupnika

Według kalendarza juliańskiego Cerkiew prawosławna 14 września zaczyna nowy rok liturgiczny, a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie (parafia Hrubieszów).

 

Świąteczna Boska Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Aleksiej Nikitiuk, rektor szkoły dyrygentów we Włodzimierzu Wołyńskim, rozpoczęła się o godz. 10.00. Księdzu Aleksemu asystowało duchowieństwo diecezji lubelsko–chełmskiej: ks. mitrat Jan Łukaszuk, ks. prot. Jan Kot, ks. prot. Michał Wasilczyk i ks. Paweł Janiel, który także zwrócił się do zebranych w świątyni z okolicznościową homilią. Po Liturgii odsłużony został molebień. Wszyscy wierni wznieśli dziękczynne modlitwy za miniony rok liturgiczny i prosili o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Symeona Słupnika na następujący rok.

 

Na zakończenie liturgicznych obchodów święta proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów, którzy przybyli z diecezji włodzimiersko–kowelskiej (Ukraina) wraz ze swoim duszpasterzem ks. mitratem Aleksiejem. Podziękował za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące granice, przybyli do dołhobyczowskiej świątyni. Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy Liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek przygotowany przez parafię.

 
Fot: Damian Kot

ks. Paweł Janiel