2017 VIII 31
Zaśnięcie Bogurodzicy w Hrubieszowie

W poniedziałek 28 sierpnia br. parafia w Hrubieszowie szczególnie uroczyście obchodziła Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Przybyli na nie także wierni z Chełma i innych okolicznych miejscowości, liczne grono sympatyków parafii, a także grupa pielgrzymów z Ukrainy.
         
Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Aleksy Andrejuk w asyście: ks. Mirosława Wiszniewskiego, ks. Alima Rusinowicza, ks. Jan Kota, ks. Pawła Janiela, ks. Dariusza Wasiluka i ks. Korneliusza Wilkiela. Uroczystą okolicznościową homilię wygłosił ks. Michał Wiszniewski. Po zakończeniu Św. Liturgii odsłużono molebien, podczas którego wzniesiono dziękczynne modlitwy, szczególnie za arcybiskupa Abla, wszystkich darczyńców i trudzących się przy remoncie świątyni, a także za wszystkich przybyłych na święto.

 

Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów, którzy nie bacząc na przeszkody przybyli tak licznie na święto. Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

 

Cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600-letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 maja 1875 r. przez arcybiskupa chełmskiego i warszawskiego Leoncjusza. Po akcjach wysiedleńczych, a przede wszystkim po akcji „Wisła”, cerkiew hrubieszowska została opuszczona, ale już w 1951 r. wznowiła działalność i od tego czasu jest czynna nieprzerwanie. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

 

Fot: Damian Kot

ks. Paweł Janiel