2017 VII 24
Hola – św. Antoniego Kijowsko-Pieczerskiego
Niewielka miejscowość Hola na obrzeżach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego każdego roku skupia tysiące wiernych na tradycyjnych obchodach liturgicznej pamięci św. mnicha Antoniego – prekursora życia monastycznego na Kijowskiej Rusi.


Już w przeddzień uroczystości, w sobotnie popołudnie, do Holi zaczęli przyjeżdżać pierwsi goście, aby uczestniczyć w Całonocnym Czuwaniu. Następnego poranka zaś chełmska wieś Hola wypełniła się wiernymi, aby rozpocząć świętowanie uczestnictwem w świątecznej Boskiej Liturgii, a następnie w bogatym folklorystycznie tradycyjnym Holeńskim Jarmarku.


Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył sekretarz diecezji lubelsko-chełmskiej, proboszcz lubelskiej katedry ks. mitrat Andrzej Łoś, któremu asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo. W homilii ksiądz sekretarz odniósł się do ewangelicznego czytania o uzdrowionych ślepcach. Porównał ich do postaci św. Antoniego Pieczerskiego. Dzięki swojej głębokiej wierze przyniósł on doświadczenia zmagań duchowych ze św. Góry Athos na Ruś Kijowską, które dają dzisiaj tak bogaty plon życia duchowego na naszych ziemiach. Podczas uroczystej Boskiej Liturgii śpiewał Diecezjalny Chór „Chołmszczyna” pod kierownictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz. Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją wokół pięknej holeńskiej cerkwi.


Na zakończenie ks. mitrat Andrzej Łoś pozdrowił tak licznie zgromadzoną na holeńskim święcie społeczność. Wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek przekazał na ręce księdza sekretarza okolicznościowe pismo skierowane do ordynariusza diecezji arcybiskupa Abla. Nie zabrakło też pozdrowień i podziękowań skierowanych do proboszcza parafii ks. prot. Tomasza Łotysza i dla chóru „Chołmszczyna” za piękny śpiew.


Ks. mitrat Andrzej Łoś zachęcał wszystkich zebranych do aktywnego włączenia się w obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”, które już niebawem będziemy świętować w Kostomłotach. Jako ostatni zabrał głos ks. prot. Tomasz Łotysz – proboszcz Parafii Prawosławnej w Horostycie, duszpastersko obsługujący filialną placówkę w Holi. Podziękował on wszystkim uczestnikom uroczystości.


W organizację święta aktywnie włączyło się Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, akcentując przygotowane z okazji 70. rocznicy akcji „Wisła” publikacje.


Wszyscy zostali zaproszeni na drugą część uroczystości – tradycyjny Holeński Jarmark, na którym wśród kilkunastu folklorystycznych zespołów debiutował chór „Chołmszczyna” z repertuarem pieśni ludowych regionu.

 

Fot.: Daniel Korniluk, ks. Marcin Gościk, Mirosław Szołucha

ks. protodiakon Marek Waszczuk