2017 V 28
Koncert chóru „Perfectum” w Stalowej Woli

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, 26 maja w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli miał miejsce koncert męskiego chóru „Perfectum” z Kijowa.


Na wstępie głos zabrał dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli Józef Sroka. Przywitał on zebranych gości: organizatora Parafię Prawosławną w Sandomierzu w osobie proboszcza oraz podmioty współodpowiedzialne. Kontynuując przedstawił sylwetkę grupy oraz osiągnięcia.


Akordy wykonywane przez zespół związane były z tematyką liturgiczną i ludową. Zaprezentowane utwory można było usłyszeć w kilku językach: ukraińskim, rosyjskim, hebrajskim, włoskim i polskim. Entuzjazm wywołany pięknem prezentowanych wykonań wielokrotnie został wyrażony intensywnością oklasków i gromkimi okrzykami.


Na zakończenie głos zabrał proboszcz Parafii Prawosławnej w Sandomierzu. Podkreślił piękno liturgicznego śpiewu cerkiewnego jako szczególny wyraz uwielbienia najwyższego Boga. Przytoczył kilka cytatów świętych Ojców odnoszących się do muzyki i śpiewu cerkiewnego i liturgicznego. Wyraził wdzięczność włodarzowi miasta Stalowa Wola za możliwość zorganizowania koncertu i wszelką przychylność. Duchowny wyraził nadzieję, że uda się w przyszłości zorganizować podobne wydarzenia, które będą służyć społeczności prawosławnej zamieszkałej na terenie miasta i wszystkim jego mieszkańcom.


Koncert został zorganizowany przy wsparciu Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego.


Organizatorami wydarzenia byli: Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu oraz Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli.


Fot.: Dionizy Rzepeckij i Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli

Dionizy Rzepeckij