2017 IV 18
Paschalna wieczernia w Kobylanach

Społeczność kobylańskiej parafii prawosławnej miała szczególną radość, aby Triumf Paschy Chrystusowej przeżyć wraz z ordynariuszem swojej diecezji, arcybiskupem Ablem.


Proboszcz kobylańskiej parafii ks. prot. Michał Ciuchaj przed 25 laty przyjął święcenia kapłańskie w dniu 12 kwietnia 1992 r. w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego. Przez dwa lata był proboszczem w Holeszowie. Na okoliczność jubileuszu 25-lecia kapłańskiej posługi ks. Michała do Kobylan przybył władyka Abel. Podczas wieczerni arcybiskupowi asystowali ks. prot. Jarosław Łoś z sąsiedniej terespolskiej parafii oraz protodiakon lubelskiej katedry Marek Waszczuk.


Na zakończenie wieczornego paschalnego nabożeństwa ze słowem do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się arcybiskup Abel. Władyka przedstawił istotę święta Paschy Chrystusowej, a następnie odniósł się do osoby ks. proboszcza, podkreślając jego bezgraniczne zaangażowanie w życie duszpasterskie. Władyka podkreślił, że posługa kapłańska o. Michała jest na tyle skuteczna, że Dobry Bóg go wynagrodził. Pozyskując zewnętrzne środki finansowe został przeprowadzony kapitalny remont wewnętrzny i zewnętrzny świątyni. Jest to szczególne błogosławieństwo, którego doświadczają nie wszyscy kapłani. Składając gratulacje i pozdrawiając Jubilata władyka wręczył ks. Michałowi krzyż z ozdobami. Następnie swojego proboszcza pozdrawiali parafianie wręczając przygotowany prezent i kosz kwiatów.


Na zakończenie o. Michał podziękował arcybiskupowi Ablowi za nagrodę i miłe słowa. Uroczystość zakończyła się tradycyjnym „Mnogaja leta”.


Fot. Łukasz Jakimczuk

ks. prot. Jarosław Łoś