2017 II 27
Terespol: Jeszcze raz o unii brzeskiej
W piątkowe popołudnie, 24 lutego br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Terespola odbyła się kolejna na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej prezentacja kompendium wiedzy o unii brzeskiej organizowana przez Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu.


Na to spotkanie do Terespola zaproszeni zostali prelegenci: prof. Antoni Mironowicz z Białegostoku, dr Krzysztof Mazur z Siedlec oraz arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. 

 

Spotkanie rozpoczął ks. prot. Jarosław Łoś, dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej – proboszcz miejscowej parafii w Terespolu, który powitał zebranych oraz zaproszonych prelegentów. Jako pierwszy wystąpił arcybiskup Abel, który przedstawił historyczny dramat unii brzeskiej, a następnie zreferował publikację „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596”. Następnie prof. Antoni Mironowicz przedstawił sytuację Cerkwi prawosławnej w okresie średniowiecza, odnosząc się do sytuacji społeczno-politycznej tego okresu, oraz przebieg soborów unijnych w Brześciu.


Siedlecki publicysta, dziennikarz oraz doświadczony religioznawca dr Krzysztof Mazur skupił się na problematyce społecznej. Przedstawił tragiczne konsekwencje unii brzeskiej dla potomnych, opisane w artykule „Unici po trzykroć przeklęci”, zawartym w publikacji.

 

Na prezentację publikacji „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596” w Terespolu przygotowany został okazjonalny Biuletyn Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej, w którym zostało opublikowane słowo wstępne ordynariusza prawosławnej diecezji, a także recenzje naukowe prof. Stefana Dudry z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Janusza Maciuszki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. Antoniego Mironowicza z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr. Jarosława Charkiewicza, dyrektora Wydawnictwa Metropolii Prawosławnej.

 

Po wysłuchaniu prelekcji nastąpiła dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli zebrani. Na zadawane pytania prelegenci profesjonalnie udzielali odpowiedzi. Arcybiskup Abel w swoim arcypasterskim słowie podziękował wszystkim za przybycie i uwagę. Na zakończenie zaintonował wdzięczną pieśń do Bogarodzicy „Dostojno jest”, życząc wszystkim zebranym pełni duchowej radości na zbliżające się dni zbawiennego Wielkiego Postu.

 

fot. Tymoteusz Kozka

ks. Damian Shvets