2017 II 19
Promocja książki „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596” w Sławatyczach

 W sobotę, 18 lutego, na Południowym Podlasiu w Sławatyczach odbyła się prezentacja nowego wydawnictwa historycznego poświęconego tragicznemu dla Cerkwi prawosławnej wydarzeniu, jakim była unia brzeska w 1596 r.


Spotkanie odbyło się w sławatyckim lokalu „Stara piekarnia”, w którym zgromadziła się miejscowa społeczność prawosławna i parafianie okolicznych parafii: z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, Holeszowa, Międzylesia, Zabłocia i Kodnia.


Zebranych powitał proboszcz Parafii Prawosławnej w Sławatyczach ks. prot. Michał Wasilczyk. Następnie głos zabrał arcybiskup Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka przedstawił promowaną pozycję książkową wydaną m.in. z inicjatywy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Arcybiskup zwrócił uwagę, że pomimo tragicznych skutków podpisania unii kościelnej w Brześciu w 1596 r. i przelanej krwi ludzkiej, są obecnie próby gloryfikowana unii brzeskiej jako modelu połączenia Kościoła prawosławnego z rzymskokatolickim.


Następnie prof. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił wykład, przestawiając sytuację Kościoła prawosławnego i okoliczności społeczno-polityczne w okresie średniowiecza na terenie Rzeczypospolitej oraz istotę soboru brzeskiego. Po referacie odbyła się dyskusja. Padło wiele pytań od zainteresowanych zebranych, na które prelegent udzielał wyczerpujących odpowiedzi.


Na zakończenie głos zabrał arcybiskup Abel. Podziękował on prof. Antoniemu Mironowiczowi za przybycie i wykład. Władyka pozdrowił zgromadzone duchowieństwo i wszystkich przybyłych na prelekcję. Warto wspomnieć, że wśród uczestników spotkania był hieromnich Jan (Dumitru Popoiu) z Norymbergi, sekretarz Prawosławnej Diecezji Patriarchatu Rumuńskiego.


Rozchodząc się zgromadzeni mogli zabrać specjalnie przygotowany okolicznościowy biuletyn dotyczący wydawnictwa „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596”, w którym zawarte jest słowo wstępne ordynariusza diecezji, a także recenzje przygotowane przez prawosławnych historyków, pracowników naukowych wyższych uczelni.

 

fot. Tymoteusz Kozka

ks. Mirosław Kochan