2017 I 09
Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596

Zawdzięczając zaangażowaniu się Wydawnictwa „Bratczyk”, Fundacji „Księcia Konstantego Ostrogskiego”, Fundacji „Dialog Narodów” działającej przy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Drukarni ,,Orthdruk”, a także Stowarzyszeniu „Bractwo Prawosławne Św.Św. Cyryla i Metodego” oddajemy do rąk czytelników pozycję książkową „TRAGICZNA W SKUTKACH UNIA BRZESKA 1596”. Pozycja ta przedstawia genezę unii, jej tragiczne skutki i ofiary przelanej krwi prawosławnej, a także następny problem prób jej odnowy w okresie międzywojennym minionego stulecia.

 

W 2016 roku, przypadła 420 rocznica podpisania unii brzeskiej. Mija też 350 rocznica błogosławionego momentu kanonizacji św. Atanazego Ihumena Brzeskiego symbolu przelewu męczeńskiej krwi naszych przodków w obronie Świętego Prawosławia. Są to wydarzenia kontrowersyjne dla struktury eklezjalnej na naszych ziemiach.

 

Kościół Prawosławny przez wieki trwa w nauce Chrystusa, świadcząc o Trójjedynym Bogu. Wyznawanie prawdziwej wiary było i ciągle jest powodem prześladowań, aż do oddania życia. Trwanie w Świętej Tradycji nie jest do pogodzenia z akceptacją unionistycznego modelu pojednania chrześcijańskiego Wschodu z Zachodem. Pamięć o trudnych doświadczeniach przeszłości przyczynia się do tego, że my, prawosławni chrześcijanie, bardzo uważnie przypatrujemy się intencjom i propozycjom ekumenicznym Kościoła katolickiego.
Jeżeli unie kościelne zamiast zrozumienia, zgody i szacunku przyczyniają się do nieporozumienia, niezgody i lekceważenia, to oznacza, że nie  wynikają z działania Bożego Ducha. W związku z tym nie może się dokonać ich recepcja przez naszych wiernych. Pamiętamy bowiem, że różnego rodzaju próbom wprowadzenia modelu uniatyzmu przyświecały cele świeckie, a nic cele duchowe. W minionych wiekach traktowane były, jako środek do podporządkowania prawosławnych chrześcijan zwierzchności Rzymu. W 420 rocznicę podpisania, uwarunkowanej politycznie, brzeskiej unii kościelnej, mimo wszelkiej kontrowersji, nadal z wielkim entuzjazmem promowana jest ta tragiczna w skutkach idea w środowiskach katolickich i nie tylko, a w szczególności w szkołach na Południowym Podlasiu. Z prawosławnego punktu widzenia, wizja unii brzeskiej prezentowana w mediach i publikacjach jest nie do przyjęcia.

 

Książkę można kupić m.in. w sklepiku internetowym: www.sklep.cerkiew.pl.

Mirosław Czapkowicz