2016 XII 22
Chełm: dekanalne rekolekcje duchowieństwa

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, 17 grudnia (sobota) w dzień wspomnienia liturgicznego św. Męczennicy Barbary odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu chełmskiego w Żeńskim Domu Zakonnym św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie.

 

W rekolekcjach udział wzięli: ks. mitrat Jan Łukaszuk, proboszcz parafii w Chełmie, ks. prot. Jerzy Ignaciuk, proboszcz parafii we Włodawie, ks. protodiakon Wadim Sztemburski z protokatedralnej parafii w Chełmie oraz ks. prot. Adam Weremijewicz, dziekan okręgu chełmskiego. Nieobecny był ks. prot. Tomasz Łotysz, proboszcz parafii w Horostycie, który w tym czasie sprawował posługę duszpasterską w swojej parafii.

 

Duchową odnowę rozpoczęły modlitwy przed św. Sakramentem Spowiedzi, które błogosławił ks. Jerzy Ignaciuk, przyjmując zarazem św. Sakrament Pokajanija od duchowieństwa, jak i zwracając się ze słowami pouczenia do przybyłych kapłanów przystępujących do tego sakramentu oczyszczenia duchowego.

 

Po przeczytaniu kanonów i modlitw przed przyjęciem św. Sakramentu Eucharystii oraz Godzin Kanonicznych rozpoczęła się Święta Boska Liturgia w cerkwi pw. św. Archanioła Michała, której przewodniczył ks. mitrat Jan Łukaszuk w asyście duchowieństwa.

 

Święta Liturgia zgromadziła grono miejscowych wiernych i osoby z pobliskich okolic Włodawy oraz Chełma, pragnących uczestniczyć i dokonać przemiany swego życia duchowego w tym szczególnym okresie postu bożonarodzeniowego.

 

Podczas św. Boskiej Liturgii słowa okolicznościowej homilii skierował do przybyłego duchowieństwa i wiernych ks. mitrat Jan Łukaszuk, który przybliżył żywot św. Męczennicy Barbary oraz jej świadectwa wiary w aspekcie naszej odnowy życia w Panu Naszym Jezusie Chrystusie Zbawicielu Świata. 

 

Po zakończeniu Świętej Liturgii ze słowami pozdrowienia do przybyłego duchowieństwa oraz wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Weremijewicz, dziękując duchowieństwu za możliwość wspólnego przystąpienia do św. Sakramentów po raz pierwszy w tym miejscu kleru dekanatu okręgu chełmskiego.

 

Słowa podziękowania skierował także pod adresem siostry Nikołai, przełożonej Domu Zakonnego w Holeszowie, który od niedawna stał się miejscem nieustającej modlitwy płynącej do Boga za cały świat.


Następnie duchowieństwo udało się na wspólną agapę, podczas której został odczytany przez prelegenta ks. Adama Weremijewicza referat pt.: „Człowiek jako korona stworzenia Bożego”. Ukazał on głównie zagadnienia związane z upadkiem (grzechem pierworodnym) człowieka, jego skutkach w pojęciu wzrastania duchowego, zadania przywracania światłości obrazu i podobieństwa obrazu Bożego w człowieku dążącemu do zbawienia swojej duszy.

 

Wspólną agapę zakończyły słowa podziękowania ks. prot. Adama Weremijewicza duchowieństwu, siostrze przełożonej i wszystkim obecnym podczas gowienija, życząc błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz głębokiego duchowego przeżycia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego Pana Naszego Jezusa Chrystusa, a zarazem życzenia siostrze Nikołai licznych powołań zakonnych w nowo erygowanym życiu monastycznym Żeńskiego Domu Zakonnego św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie.

Ks. prot. Adam Weremijewicz