2016 XII 17
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju

15 grudnia 2016 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla – prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: starosta biłgorajski – Marian Tokarski, burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, zastępca burmistrza – Michał Dec, przewodniczący rady miejskiej – Marian Klecha, przedstawicielka wójta gminy Biłgoraj – Teresa Różańska oraz ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie.  

 

Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiki wystąpił męski chór „PERFECTUM” z Kijowa. Podczas wieczoru odbyła się również promocja książki dr. Grzegorza Jacka Pelicy, pt.: „Rodzinny Obrządek Wschodni w Rzeczypospolitej”. Podczas tej części spotkania autor wygłosił bardzo treściwą i interesującą prelekcję historyczną dotyczącą dziejów Cerkwi na terenach Lubelszczyzny.

 

Na zakończenie ze słowami podziękowania dla chóru oraz prelegenta zwrócili się proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Jerzego w Biłgoraju – ks. Korneliusz Wilkiel oraz w imieniu władz powiatu, gminy oraz miasta: burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan. Byliśmy świadkami przepięknego koncertu wykonanego na najstarszym instrumencie świata, jakim jest głos ludzki. Jest on najstarszy i najdoskonalszy, bowiem żaden inny instrument nie potrafi przekazać muzyki i tekstu jednocześnie. Każdy z nas otrzymał jakiś talent od Najwyższego i jeżeli ten talent potrafimy pomnożyć, to powstają właśnie takie dzieła muzyczne, które potrafią nas przenieść do innego świata, w którym nie jest ważne, kto jest jakiej wiary – powiedział w swoim słowie burmistrz. Następnie przedstawiciele władz obdarowali artystów upominkami.

 

„Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju” zakończył się zaintonowanym przez chór tradycyjnym Mnogaja leta dla wszystkich zebranych. 

 

Fot. Natalia Kyc, bilgoraj.com.plbilgorajska.pl

ks. Korneliusz Wilkiel