2016 XII 15
Oficjalna Wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w parafii prawosławnej w Sandomierzu.

13 grudnia bieżącego roku, w dniu pamięci św. Apostoła Andrzeja pierwszego z powołanych, Parafię Prawosławną w Sandomierzu z oficjalną wizytą odwiedził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Adam Jarubas.W trakcie wizyty osobami towarzyszącymi byli wicestarosta powiatu sandomierskiego pan Wojciech Dzieciuch, radny V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Szwajda, pan Marcin Piwnik radny powiatu sandomierskiego, doradca Marszałka Świętokrzyskiego pan Adam Ochwanowski, wraz z asystującymi osobami.Podczas spotkania proboszcz parafii ks. Marcin Chyl przybliżył historię misji cyrylo – metodiańskiej. Następnie zapoznał gości z etapami rozwoju prawosławia i strukturami różnych historycznie umiejscowionych parafii w województwie świętokrzyskim. Przywołał funkcjonowanie dwóch świątyń obrządku prawosławnego do roku 1915 w Sandomierzu. Duchowny zaznaczył, że w województwie świętokrzyskim funkcjonują obecnie dwie czynne wspólnoty prawosławne, jedna w stolicy województwa w Kielcach, natomiast druga w Królewskim Mieście Sandomierz.Kolejno duchowny zwrócił uwagę słuchaczy na poszczególne elementy wyposarzenia cerkwi w Sandomierzu. Zaakcentował renowację odrestaurowanych dwóch ikon, umiejscowionych w diakońskich drzwiach: św. Ławrencjusza i św. Stefana pierwszego męczennika, których renowacja została wsparta w połowicznej formie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, natomiast drugą transzę wygospodarowała miejscowa parafia. W dalszej rozmowie, proboszcz zwrócił uwagę na potrzebę renowacji ikonostasu, który w całości wymaga odświeżenia, gdyż przez pryzmat czasu, dostrzegalna jest mocna ingerencja zewnętrznych żyjących czynników.Po oficjalnej wizycie Marszałek województwa przekazał słowa wdzięczności dla proboszcza parafii ks. Marcina Chyla, dziękując za ciepłe przyjęcie i konkretne przybliżenie historii prawosławia na ziemiach świętokrzyskich, lubelskich i podkarpackich. Marszałek wyraził aprobatę rozwoju idei Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożonarodzeniowych, i próby organizacji pielgrzymki kajakowej z Sandomierza do Puław, zaznaczając wsparcie tej promującej województwo świętokrzyskie inicjatywy i uczestnictwo w niej.Spotkanie zakończyło się wymianą wspólnych pamiątek i życzliwym pozdrowieniem związanym ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Fot: Dionizy Rzepeckij

www.sandomierz.cerkiew.pl

Dionizy Rzepeckij