2016 XII 06
O Prawosławiu w Rykach

30 października br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach odbyło się spotkanie popularno-naukowe poświęcone obecności tradycji prawosławnej w powiecie ryckim. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Ryk.


Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej, z prezentacją multimedialną wystąpił historyk p. Jarosław Frąckiewicz ze Stężycy. Prelegent opowiedział o byłych świątyniach i obiektach sakralnych związanych z tradycją prawosławną, które stanowiły ważny element w krajobrazie powiatu ryckiego. W szczególny sposób zaznaczona została historia dęblińskiej twierdzy z olbrzymią cerkwią pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
W drugiej cześci do zebranych zwrócił się ks. Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Duchowny przybliżył istotę duchowości prawosławnej oraz współczesny stan kościoła prawosławnego w Polsce.


W czasie prelekcji można było podziwiać ikony napisane przez p. Mariannę Rodak.


Na zakończenie miały miejsce podziękowania, które prelegentom i uczestnikom spotkania złożyły: prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk p. Hanna Witek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury p. Bogumiła Porowska.


Fot: Jerzy Wojtaś

Jarosław Frąckiewicz