2016 XI 26
Konferencja duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej

Tradycyjnie w listopadzie w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej ma miejsce konferencja diecezjalna duchowieństwa. W bieżącym roku odbyła się ona w Centrum Diecezjalnym w Lublinie w sobotę, 26 listopada.

 

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego o godz. 9.00, którą sprawował ks. Gabriel Białomyzy, posługujący w Mińsku Mazowieckim. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Paweł Janiel z Hrubieszowa, zaś o. ihumen Ambroży (Godun) z Kostomłotów sprawował „molebień” przed Lubelską ikoną Matki Bożej w intencji pomyślności diecezji.

 

Konferencję otworzył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel. Władyka powitał zgromadzone duchowieństwo i siostry zakonne. Odniósł się do celebransa sprawującego Boską Liturgię oraz do księdza głoszącego homilię. Arcybiskup zwrócił uwagę zebranych na nowych kapłanów posługujących i przebywających w diecezji: rezydenta parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublinie ks. prot. Alima Rusinowicza oraz wikariusza tejże parafii ks. Damiana Shweca, wikariusza parafii św. Trójcy w Siedlcach ks. Gabriela Białomyzego, posługującego w punkcie duszpasterskim w Mińsku Mazowieckim, organizatorkę nowej żeńskiej wspólnoty Domu Zakonnego w Holeszowie siostrę Mikołaję (Aleksiejuk).

 

Następnie proboszcz parafii w Sandomierzu ks. Marcin Chyl wygłosił referat: „Moja droga do Prawosławia, konwersja a prozelityzm”. Następnym prelegentem był ks. Marcin Gościk, wikariusz parafii w Białej Podlaskiej, z referatem: „Tragiczna w skutkach unia brzeska, próby jej reaktywowania w okresie międzywojennym na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie”. Po wygłoszonych prelekcjach miała miejsce dyskusja, do której aktywnie włączyli się ordynariusz diecezji, ks. mitrat Jan Łukaszuk z Chełma, o. ihumen Ambroży z Kostomłotów, a także ks. Marcin Gościk z Białej Podlaskiej.

 

W wolnych wnioskach arcybiskup Abel odniósł się do problemu gloryfikowania uniatyzmu na terenie Południowego Podlasia, zapowiadając przygotowywaną pozycję wydawniczą przedstawiającą tragiczną w skutkach unię brzeską z punktu widzenia społeczności prawosławnej zamieszkującej te tereny. Władyka mówił także o kwestiach liturgicznych w aspekcie praktycznym. Ksiądz Michał Ciuchaj z Kobylan zaprezentował praktyczne wycinanie „agnca” i cząsteczek z prosfory podczas sprawowania „proskomidii”.

 

Następnie władyka nawiązał do kwestii prowadzenia katechezy prawosławnej; aktywizacji życia parafialnego oraz jego propagowania w kwartalniku „Istocznik” diecezjalnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Arcybiskup wspomniał również o tragicznej rocznicy narodu ukraińskiego podczas „Hołodomoru” na Ukrainie.

 

Na zakończenie w konferencji wzięła udział przedstawicielka Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji p. Teresa Wasikowska wygłaszając prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w administrowaniu parafią.

 

fot. ks. protodiakon Marek Waszczuk

ks. prot. Jerzy Łukaszewicz