2016 XI 24
Uroczystości ku czci ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby w Terespolu

Społeczności Podlasia, jak też innych regionów Polski, znana jest moc i okoliczność wydzielania wonnej mirry przez ikonę Matki Bożej Skoroposłusznicy w Terespolu. Ikona zaczęła wydzielać mirrę w domu jednego z parafian, a następnie została przeniesiona do cerkwi św. Apostoła Jana Teologa. Po raz kolejny 22 listopada, w dzień liturgicznego wspomnienia święta Ikony Matki Bożej „Szybko Spełniającej Prośby” w Terespolu miały miejsce uroczystości liturgiczne.

 

W poniedziałek wieczorem sprawowane było „całonocne czuwanie”, któremu przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel wraz z goszczącym na Lubelszczyźnie władyką Izajaszem, biskupem z Šumperku na Morawach.

 

W dzień święta w porannych godzinach do terespolskiej cerkwi zaczęli przyjeżdżać w zorganizowanych grupach i indywidualnie pielgrzymi z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Orli, Siemiatycz, a także z pobliskiego Brześcia na Białorusi.

 

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Jakub z Białegostoku, któremu asystowali władyka Abel oraz władyka Izajasz. Licznie zgromadziło się duchowieństwo w ten uroczysty świąteczny dzień, a cerkiew wypełniła się gronem wiernych.

 

Hierarchów ciepłymi słowami powitała młodzież terespolskiej parafii oraz starosta cerkiewny, w którego domu Przenajświętsza Bogurodzica upatrzyła miejsce, aby dać świadectwo swojej siły poprzez wydzielanie wonnego oleju. Witając arcypasterzy proboszcz parafii ks. prot. Jarosław Łoś wspomniał, że tegoroczna uroczystość ma charakter szczególny dla pokrzepienia naszej świadomości prawosławnej, gdyż rok 2016 jest 350. rocznicą kanonizacji syna tej nadbużańskiej ziemi św. Atanazego, ihumena brzeskiego, i ten jubileuszowy akcent ma miejsce w 420. rocznicę tak tragicznej w skutkach dla chrześcijaństwa unii brzeskiej.

 

Homilię na tę świąteczną okoliczność wygłosił arcybiskup Jakub. Znaczna grupa wiernych przystąpiła do sakramentu Eucharystii. Uroczysta Boska Liturgia zakończyła się tradycyjną procesją wokół cerkwi, podczas której przy pamiątkowym krzyżu wzniesiono modlitwę za zmarłych, wspominając ofiary akcji „Wisła” z 1947 roku. Podczas tej akcji wielu synów i córek tej ziemi oddało życie za obronę Świętego Prawosławia. Następnie w cerkwi poświęcono ikonę św. Atanazego Męczennika, ihumena brzeskiego, orędownika Świętego Prawosławia w zmaganiach z propagandą unii brzeskiej, który jest patronem diecezji lubelsko-chełmskiej.

 

Na zakończenie arcybiskup Abel dziękował za obecność na uroczystości przybyłym arcypasterzom, duchowieństwu, pielgrzymom oraz terespolskim parafianom. Szczególne słowa podziękowania władyka skierował do proboszcza parafii ks. prot. Jarosława Łosia za gorliwość duszpasterską, za tak gustowne przygotowanie cerkwi do święta poprzez profesjonalne ozdobienie kwiatami i troskę nad grupami pielgrzymów.

 

W imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP arcybiskup Abel odznaczył Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Justynę Pikutin, dyrygent chór Parafii Świętej Trójcy w Siedlcach. Władyka podziękował jej za gorliwą i efektowną pracę dla dobra Cerkwi.

 

Uroczystość Boskiej Liturgii zakończyła się, lecz wierni jeszcze przez długi czas zostali w świątyni przed ikoną Bogarodzicy „Szybko Spełniającej Prośby”, aby w skupieniu i modlitwie uczestniczyć w akatyście i molebniach, przystępując do namaszczenia słynącą mocą łaski Bożej mirrą, którą wydzieliła i wydziela po dzień dzisiejszy ikona Matki Bożej Skoroposłusznica.

 

fot. Władysław Szołucha

ks. prot. Michał Cuchaj