2016 XI 22
Kodeń: Uroczystości ku czci św. Archanioła Michała

Od początku istnienia Sapiehowego Grodu Kodeń społeczność prawosławna rokrocznie uroczyście świętuje dzień Świętego Arcystratega Archanioła Michała. W herbie miejscowości Kodeń postać św. Archanioła Michała również widnieje już ponad 500 lat.

 

Na tegoroczną uroczystość do Kodnia na święto parafialne przybył wraz z arcybiskupem Ablem władyka Izajasz, biskup Šumperk na Morawach.

 

Na Boskiej Liturgii licznie zgromadzili się tego dnia parafianie tej nowej świątyni prawosławnej. Przybyło dziesięciu duchownych z okolicznych parafii. Ze słowem homilii do zgromadzonych zwrócił się ordynariusz diecezji arcybiskup Abel. W swoim pouczeniu tłumaczył o orędownictwie nad każdym człowiekiem jego Anioła Stróża, których to przywódcą jest św. Archanioł Michał. Władyka wspomniał też o tragicznej w skutkach dla ziemi nadbużańskiej unii brzeskiej, której to historia w roku bieżącym sięga 420 lat, a konsekwencje są odczuwalne po dzień dzisiejszy.

 

Uroczystość liturgiczna w ten listopadowy słoneczny dzień zakończyła się tradycyjną procesją wokół cerkwi. Na zakończenie arcybiskup Abel podziękował wszystkim zebranym, a w szczególności: władyce Izajaszowi, duchowieństwu, Radzie Parafialnej, chórowi na czele z dyrygentem Piotrem Czeberkusem oraz młodzieży. Ze szczególnymi słowami wdzięczności władyka zwrócił się do proboszcza parafii ks. Jana Grajki, dziękując za budowanie przykładnych relacji duchownego z parafianami.

 

Władyka Izajasz przekazał zebranym błogosławieństwo z Moraw, ziemi uświęconej stopami św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, oraz serdecznie podziękował za zaproszenie.


fot. Nazar Konowałow

ks. protodiakon Marek Waszczuk