2016 XI 13
Uroczystości ku czci św. męcz. Paraskiewy w Holi

W niedzielę 13 listopada wspólnota prawosławna w Holi, wspominała pamięć św. męczennicy Paraskiewy. Święta ta, obok Antoniego Pieczerskiego, jest patronką zabytkowej, osiemnastowiecznej cerkwi w Holi.

To jesienne święto parafialne, zgromadziło nie tylko prawosławnych mieszkańców Holi ale również licznie przybyłych na tę podniosłą uroczystość gości. Po św. Liturgii, którą celebrował proboszcz parafii ks. prot. Tomasz Łotysz, przed ikoną św. męcz. Paraskiewy, odprawiono uroczysty molebień za prawosławnych mieszkańców Holi,

W homilii do zgromadzonych parafian, ks. proboszcz, przypomniał życie św. męcz. Paraskiewy oraz jej liturgiczne posłannictwo wobec wiary, okazane w III wieku po Chrystusie. W tradycji prawosławnej św. Paraskiewa jest orędowniczką szczęścia rodzinnego oraz wspomożycielką w leczeniu beznadziejnych chorób duszy i ciała.
 
fot. Alina Karabowycz

Tadej Karabowycz