2023 XII 25 Ślady prawosławia jako element substancji kulturowej współczesnej ziemi chełmskiej
Mgr Zbigniew Lubaszewski
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Polskie badania nad dziejami Prawosławnej Diecezji Uhrowsko-Chełmskiej
Dr hab. Urszula Pawluczuk (UwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Św. Antoni (Dobrynia) - odnowiciel prawosławnego życia duchowego na Rusi Czerwonej oraz święci związani z księstwem Halicko-Wołyńskim
Abp dr Paisjusz (Martyniuk)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Prawosławna eparchia chełmska a unia brzeska (koniec XVI w. - 1652 r.)
Prof. dr hab. Leonid Tymoszenko
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Rezydencja księcia Daniela Romanowicza w Chełmie i relikty cerkwi Bogurodzicy w wykopaliskach archeologicznych
Dr Tomasz Dzieńkowski
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Sztuka Chełma z czasów króla Daniela Romanowicza: obecny etap refleksji nad podaniami kronikarskimi i odkrytą spuścizną
Prof. dr Wołodymir Aleksandrowicz (Lwowski Uniwersytet Narodowy)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Wykopaliska archeologiczne na terenie dawnej twierdzy uhrowieskiej
Dr Ołeksandr Ostapiuk, Mazuryk Jurij
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Biskupi chełmscy w XIII - XVI wieku
Dr Marcin Mironowicz (UwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Działalność księcia Daniela Halickiego na Ziemi Chełmskiej
Dr hab. Mariusz Bartnicki (UMCS)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
2023 XII 25 Sakralne fundacje Romanowiczów
Prof. Dariusz Dąbrowski (UKW)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 20 września 2023 roku.
<  1  2  3  4  5    >  >>  >|