2019 III 21
Remont 19. zabytkowych cerkwi na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce
19 zabytkowych cerkwi prawosławnych na obszarze czterech województw w administracji czterech diecezji naszej Cerkwi jest remontowanych w ramach wspólnego Projektu.
2019 III 10
Sahryń - „panichida” na grobach pomordowanych mieszkańców
Dzień 10 marca każdego roku jest tragiczną datą męczeństwa autochtonów Chełmszczyzny, mieszkańców Sahrynia
2019 III 10
40 dzień po śmierci ks. mitrata Wincentego Pugacewicza
W sobotę 9 marca w cerkwi pw. św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej w 40. dzień po śmierci ks. mitrata Wincentego Pugacewicza wzniesiona została modlitwa za spokój jego duszy
2019 III 08
Lublin – Ambasador Peru w lubelskiej katedrze
7 marca w godzinach popołudniowych przebywający w Lublinie Ambasador Peru Alberto Efraín Salas Barahona odwiedził Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chelmskiej.